Jan-Willem Broersma


Jan-Willem Broersma

 Adviseur duurzame energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Jan-Willem is sinds 2016 als adviseur betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van wind- en zonne- energieprojecten. Ook heeft hij ervaring met ruimtelijke procedures en vergunningen voor de netaansluiting van deze projecten. In de beginfase van projecten werkt Jan-Willem aan locatiestudies, haalbaarheidsscans in GIS en legt hij contact met alle relevante stakeholders. Verder is hij in het planningsproces betrokken bij subsidieaanvragen, vergunningenprocedures en de coördinatie van de daarbij benodigde (technische) onderzoeken. Tijdens deze werkzaamheden vormt Jan-Willem, net als vele andere werknemers van Pondera Consult, de verbindende schakel (intermediair) tussen maatschappij, initiatiefnemer en overheid.

Door zijn multidisciplinaire achtergrond is Jan-Willem binnen Pondera Consult op verschillende facetten van duurzame energie- en milieuvraagstukken inzetbaar. Door middel van enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid probeert hij uiteenlopende projecten gericht op duurzame energie tot een succes te maken.

Opleiding en werkgevers

Jan-Willem studeerde in 2016 af aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na de Bachelor Technische Planologie volgde hij de Master Environmental and Infrastructure planning. Zijn Masterscriptie schreef hij over de gevolgen van de Omgevingswet voor het planningsproces van windenergieprojecten. Deze scriptie koppelde hij aan een (afstudeer)stage bij Antea Group. Na het afronden van deze scriptie en daarmee zijn studie is Jan-Willem aan de slag gegaan bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Windpark N33
  • Windpark De Drentse Monden Oostermoer
  • Zonnepark Hijken
  • Zonnepark De Grift (A15 Nijmegen)
  • Detachering Tennet, District Duurzaam op Land, adviseur vergunningen en planologie

Naar alle projecten >>