Downloads

Download hier de actuele rapporten en bestanden van onze projecten.

 

Presentatie Nieuwjaarsborrel 2014

Draagvlak voor Windenergie (PDF, 4,5 MB)

 

Windpark Noordoostpolder

Milieueffectrapportage (PDF, 11 MB)

 

Windpark Fryslân

Notitie reikwijdte en detailniveau MER (PDF, 6 MB)