Tag Archief: windenergie

Pondera ontwikkelt nieuw geluidsdemonstratie model

Begin november heeft Pondera Consult opnieuw een succesvolle inzet van ons geluiddemonstratie model uitgevoerd. Voor de informatiedagen van Windpark N33 heeft Pondera Consult aan omwonenden en geïnteresseerden het toekomstige geluidniveau van het windpark kunnen laten horen. Door een gekalibreerd windturbinegeluid te laten horen samen met het lokaal opgenomen omgevingsgeluid kunnen de omwonenden een indruk krijgen […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , , , | Reacties gesloten

Pondera start haar eerste windmeetcampagne

Met de aanschaf van een ZephIR 300 start Pondera binnenkort met haar eerste windmeetcampagne. De ZephIR 300 is een Lidar: een apparaat waarmee door middel van laserstralen de windsnelheid op verschillende hoogtes gemeten kan worden. Windmetingen op de projectlocatie vormen een steeds belangrijker onderdeel van een gedegen windopbrengst verwachting studie en zijn vaak onmisbaar bij […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , , , | Reacties gesloten

Pondera adviseert bij windontwikkeling langs A16

De Provincie Noord-Brabant heeft het voorkeursalternatief voor windenergie langs de A16 gekozen. Dit betekent dat Pondera Consult ook in de komende fase adviseert in de verdere concretisering van diverse windontwikkelingen langs de A16. Pondera Consult is door Rijkswaterstaat gevraagd ondersteuning te verlenen bij het zoeken naar geschikte locaties en te helpen bij de stappen die […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , , | Reacties gesloten

Troonrede en Miljoenennota, Energietransitie en Wind op Land

“Roepen veel vragen op over de urgentie en uitvoering” In zijn troonrede sprak koning Willem-Alexander afgelopen Prinsjesdag over het nakomen van de ‘afspraken van Parijs’ en liet geen twijfel bestaan over de voortzetting van het Energieakkoord. Het belang hiervan is duidelijk, maar de kernvraag is op welke wijze Nederland komende tijd aan de slag gaat […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , , , , , , , , , , | Reacties gesloten

Pondera brengt magazine WIND uit!

Naar aanleiding van het 10 jarig bestaan heeft Pondera Consult het magazine Wind – 10 jaar windenergie in Nederland uitgebracht. “In die 10 jaar hebben we veel windprojecten uitgevoerd en is er veel gebeurd op het vlak van duurzame energie. De weg was wellicht wat hobbelig, maar inmiddels staat er een volwassen bedrijfstak. En er […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , | Reacties gesloten

Imago van windenergie [blog]

Wat gebeurt er met projecten met een slecht aanzien? Vraag maar aan Youp van ’t Hek hoe het afloopt met dat alcoholvrije biertje, Buckler heette dat toch? En als je kijkt naar de alcoholvrije biermarkt van nu kan niemand ontkennen dat die markt de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Het lag niet zozeer aan het […]

Geplaatst in blog, Nieuwsslider | Ook getagd met , , | Reacties gesloten

Pondera gebruikt nieuwe rekenmodule geluid

Pondera gebruikt nieuwe rekenmodule geluidberekeningen windturbines voor een gedetailleerder beeld In Nederland zijn de geluidsnormen voor windturbines vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift windturbines (bijlage 4 bij de Regeling Algemene Regels voor inrichtingen Milieubeheer). Hieruit volgen de grenswaarden van Lnight=41 dB en Lden=47 dB. Deze geluidvoorschriften definiëren ‘slechts’ specifiek te volgen gemiddelde waarden waaraan het […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , | Plaats een reactie

Natuur en windenergie; de juridische, ecologische en praktische werkelijkheid

Op 17 september jl. organiseerde Pondera Consult, Bureau Waardenburg en Stibbe een interactieve dag over ecologie en windenergie. Zo’n 100 deelnemers uit de windenergiebranche verzamelden zich in de Stibbe toren op de zuidas in Amsterdam om zich te laten voorlichten over dit onderwerp. Het was een zeer geslaagde dag met uiteenlopende presentaties door de inhoudelijke […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Seminar Ecologie en Windenergie 17 september 2015

Windparken en ecologie Nog 58% van de landelijke doelstelling voor windenergie op land moet worden gerealiseerd, blijkt uit de Tweede Monitor Wind op Land. Bij de realisatie hiervan komt de vraag op hoe om te gaan met de ecologische gevolgen van een windpark. Deze gevolgen kunnen onder de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , , , , | Plaats een reactie

Windenergie seminar voor Spaanse bedrijven

Op 2 maart werd op het kantoor van de Spaande Ambassade een online seminar over windenergie in Nederland gegeven speciaal voor Spaanse bedrijven. Het seminar werd ingeleid door Commercial Counsellor, Enrique Fanjul en Hans Rijntalder, directeur van Pondera Consult BV. Lees hier het hele artikel.

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , , , | Plaats een reactie