Tag Archief: Windpark

Pondera ontwikkelt nieuw geluidsdemonstratie model

Begin november heeft Pondera Consult opnieuw een succesvolle inzet van ons geluiddemonstratie model uitgevoerd. Voor de informatiedagen van Windpark N33 heeft Pondera Consult aan omwonenden en geïnteresseerden het toekomstige geluidniveau van het windpark kunnen laten horen. Door een gekalibreerd windturbinegeluid te laten horen samen met het lokaal opgenomen omgevingsgeluid kunnen de omwonenden een indruk krijgen […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , , , | Reacties gesloten

Groen licht voor Windpark Westfrisia

De hoogste rechter van ons land heeft op 13 september besloten dat Windpark Westfrisia er mag komen. De zaak was aangespannen door ongeruste omwonenden. Alles afwegende heeft de Raad van State geoordeeld dat de vergunningen en het inpassingsplan voldoende waren. Hiermee is de omgevingsvergunning voor het Windpark Westfrisia een feit geworden en mag de initiatiefnemer […]

Geplaatst in Nieuws, Nieuwsslider | Ook getagd met , , , | Reacties gesloten

Positieve uitspraak Raad van State windpark Nieuwe Waterweg

Gisteren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de vergunning voor windpark Nieuwe Waterweg. De Raad van State heeft daarbij positief geoordeeld en de eerdere uitspraak van de rechtbank in stand gelaten. De Raad van State bevestigt de zorgvuldige voorbereiding die ten grondslag ligt aan de vergunning in de vorm van […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , | Plaats een reactie

Beroepen tegen windpark Nieuwe Waterweg ongegrond

Op 2 juli heeft de Rechtbank Rotterdam de bezwaren van de buurgemeente Maassluis en enkele andere bezwaarmakers tegen de verleende omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Op verschillende punten werden de aangedragen bezwaren verworpen en geoordeeld dat het uitgevoerde MER en overige onderzoeken een goede onderbouwing bieden voor de realisatie van het project. Windpark Nieuwe Waterweg is gelegen […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , | Plaats een reactie

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind wordt het grootste nearshore windpark van Nederland. De 48 windturbines van Siemens leveren straks voor ongeveer 160.000 Nederlandse huishoudens groene stroom. Westermeerwind zal een behoorlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Energieakkoord. Pondera Consult/Wind Minds is al vanaf 2003 betrokken bij het project en was verantwoordelijk voor de milieueffectrapportage, alle vereiste vergunningen […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , , | Plaats een reactie

Industrie staat achter offshore windpark Borssele

Bron: Zeeland PortNews Maart 2015 – Zeeland’s offshore industry gets behind Borssele wind farm  

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , | Plaats een reactie

Minister publiceert voornemen tot realisatie 50 windturbines De Drentse Monden – Oostermoer

Op 9 februari heeft minister Kamp van Economische Zaken de initiatiefnemers en betrokken gemeenten en provincie geïnformeerd over het voornemen tot het opstellen van een rijksinpassingsplan voor de bouw van 50 windturbines van 3 MW in de Drentse gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Na vier jaar onderzoek en politiek debat is dit besluit tot […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met , | Plaats een reactie

Lastig die windturbines!

Geen enkel windproject in Nederland is bezwarenvrij. Er is altijd wel iemand die tegen de komst van een windpark is. Toch wordt het ene windpark gebouwd en de andere niet. Hoe komt dat? 4 hoofdredenen Uit de dagelijkse praktijk, waarbij vele tientallen windprojecten mij van werk voorzien, destilleer ik vier hoofdredenen waarom windparken de test […]

Geplaatst in blog | Ook getagd met , , , , | Plaats een reactie

Blog: bestaan onafhankelijke adviseurs?

Met enige regelmaat krijgen we de vraag voorgelegd of we wel onafhankelijk zijn. Redenatie hierbij: “de initiatiefnemer betaalt jullie rekening. Dus jullie moeten wel opschrijven wat de initiatiefnemer wil. En daarmee is het advies niet onafhankelijk.” Vaak komt een dergelijke redenatie naar voren bij informatie-avonden waar initiatiefnemers en overheden plannen van nieuwe windenergieprojecten ontvouwen en […]

Geplaatst in blog | Ook getagd met , , | 2 Reacties

Windpark Nijmegen-Noord stap dichterbij

Pondera Consult heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen het milieueffectrapport (MER) voor Windpark Nijmegen-Noord opgesteld. In dit MER, dat is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan, is onderzocht wat de effecten van het windpark zijn op de omgevingskwaliteit (zicht, geluid, slagschaduw), elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies, water en bodem, cultuurhistorie en archeologie, ecologie en externe […]

Geplaatst in Nieuws | Ook getagd met | Plaats een reactie