Windmetingen (Lidar)

Pondera Consult kan met behulp en een LIDAR het verticale wind profiel meten tot op een hoogte van zeker 200 meter, zodat de best mogelijke gegevens voor windopbrengstberekeningen gegenereerd kunnen worden. LIDAR windmetingen bieden tegenwoordig betrouwbare data, vergelijkbaar met de nauwkeurigheid van IEC gecertificeerde anemometers. Met betrekking tot de beschikbaarheid van data behalen LIDAR metingen uitstekende resultaten.

LIDARs zijn erg flexibel en kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de wind te meten op verschillende punten in het projectgebied. Door middel van horizontale interpolatie tussen de mast positie en de verschillende LIDAR locaties kan het theoretische windopbrengstmodel worden gecheckt. Potentiele afwijkingen kunnen worden opgespoord en aangepast en onzekerheid met betrekking tot de energieopbrengsten kan worden verminderd. Dit biedt grote voordelen in vergelijking met metingen die gemeten zijn met een enkele meetmast.

Een ander belangrijk voordeel van LIDAR metingen is de mogelijkheid om tot op 200 meter boven zeeniveau of soms hoger te meten, zodat het gehele rotorgebied van de windturbine gemeten kan worden. Door het gebruik van LIDAR metingen, kunnen onzekerheden in een windopbrengstberekening (P50/P90) significant verlaagd worden.