Definitieve vergunning offshore windpark Q4 West verleend

Pondera Consult feliciteert Eneco Wind b.v. met haar definitieve vergunning voor het offshore windpark Q4 West. Op 31 oktober heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu besloten de vergunning voor het offshore windpark Q4-West definitief  te verlenen. Dit besluit en bijbehorende stukken liggen nog enige weken ter inzage en zijn te bekijken via deze link.  Het milieueffectrapport en de vergunningaanvraag voor Windpark Q4 West zijn door Pondera Consult verzorgd.

Bergen aan Zee Q4 West

Pondera Consult stelt MER op voor Windpark Nijmegen Noord

De gemeente Nijmegen heeft Pondera Consult gekozen als bureau om het MER op te stellen voor een windpark in Nijmegen. Het betreft het windpark langs de A15 in het noorden van de gemeente Nijmegen. Om de windturbines mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan door de gemeente gewijzigd worden en vervolgens zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden door de initiatiefnemer, Stichting Wiek II. Het MER dat wordt opgesteld door Pondera Consult zal hiervoor de benodigde milieu-informatie leveren.wpn-situatiekaart-A3-2

Stibbe en Pondera Consult kijken terug op een geslaagde workshopdag windenergie

Op 26 september organiseerde Pondera Consult in samenwerking met Stibbe Advocaten de Workshopdag Planvorming en ontwikkeling van windparken. Met zo’n 40 deelnemers was het een zeer geslaagde dag, met uiteenlopende lezingen en presentaties, door diverse inhoudelijke experts. Van beleid, procedures en regelgeving rondom windenergie tot workshops over inhoudelijke thema’s als geluid, ecologie en landschap in MER. Hieronder een kleine sfeerimpressie.DSC1607a

Pondera Consult aan de slag voor Windpark Wieringermeer!

Pondera Consult is uitverkozen als bureau om de initiatiefnemers te ondersteunen in de m.e.r. voor Windpark Wieringermeer. Dit windpark maakt circa 300 tot 400 MW mogelijk in de Wieringermeerpolder, dat vanwege de omvang middels een rijksinpassingsplan planologisch wordt geregeld. Een belangrijk onderdeel van het initiatief wordt gevormd door de huidige solitaire turbines te herstructureren en samen met oude lijnopstellingen op te nemen in het nieuwe windpark. Andere belangrijke onderdelen van de m.e.r. zullen de verplaatsing van het zweefvliegveld zijn, de effecten op ecologie, externe veiligheid en hinderaspecten geluid en slagschaduw.

Wieringermeer

Eerste heipaal geslagen voor windpark Noordoostpolder

Op woensdag 14 augustus is het langverwachte moment aangebroken: de eerste heipaal in de Noordoostpolder is geslagen. De komende maanden zullen ook de overige palen voor de fundamenten van de 26 Enercon E-126 turbines van windpark NOP Agrowind worden geheid. Pondera Consult feliciteert de initiatiefnemers met deze ‘mijlpaal’. Hieronder een sfeerimpressie van een mooie dag in de polder:

Heistelling 1

 

Pondera Consult heeft wereldprimeur met ‘belevingsvisualisatie’ scherm

Voor vrijwel iedere grote ruimtelijke ontwikkeling, van industrieterrein tot windpark worden tegenwoordig visualisaties gemaakt. Hiermee wordt de toekomstige situatie in beeld gebracht door in een foto de nieuwe situatie te monteren. Tot op heden werd dit vervolgens op papier of een computerscherm getoond aan omwonenden en geïnteresseerden. Het nadeel hiervan is dat het niet echt de beleving weergeeft en dat vaak de verhoudingen van de foto vertekenen, vanwege de gebruikte kijkafstand en openingshoeken.

Om dit op te lossen heeft Pondera Consult een uniek belevingsvisualisatie scherm ontwikkelt en laten bouwen. Hiermee kunnen foto- en video visualisaties getoond worden op een groot gebogen scherm van 6×2,20 meter. Door de curve van het scherm en de beeldvullende openingshoek heeft de aanschouwer veel meer het idee dat hij of zij op de locatie staat. Bovendien worden vertekeningen in de foto tegengegaan, die anders vaak storend aanwezig zijn.

Dinsdag 25 juni hebben we deze opstelling voor het eerst getest tijdens een informatie avond voor windpark Fryslân in Makkum. Hieronder een foto van deze geslaagde opzet.

Visualisatiescherm_klein

Naast het presenteren van windenergie visualisaties is deze tool natuurlijk ook in te zetten voor andere projecten zoals ontwerpsessies of het presenteren van 3D modellen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uitspraak Raad van State FFW ontheffing windpark Noordoostpolder positief

Op 19 juni heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State voor de derde keer uitspraak gedaan over vergunningen van het windpark Noordoostpolder. In de zogenaamde ‘derde fase’ betrof dit onder andere de Flora- en Faunawet ontheffing voor het windpark. De Raad van State heeft alle besluiten in stand gelaten en de beroepen niet ontvankelijk of niet gegrond verklaard. Pondera Consult feliciteert de Koepel Windenergie Noordoostpolder met dit prachtige resultaat.

P1000117a

De volledige uitspraak is hier te lezen.

Pondera Consult was opsteller van de aanvraag voor deze ontheffing en de overige vergunningaanvragen en heeft samen met advocatenkantoor Stibbe een belangrijke rol gespeeld in de juridische procedure.

 

Pondera Consult lanceert nieuw adviesbureau in UK

Pondera Consult waagt de stap naar het Verenigd Koninkrijk en lanceert op 13 juni “Pondera UK” tijdens de Renewable UK Offshore Wind Convention 2013. Met voormalig SSE Asset manager Arno Verbeek, zullen we vanaf nu onze diensten naast de Benelux ook in het Verenigd Koninkrijk aanbieden. Het doel is om, met de stevige offshore windenergie kennis die opgebouwd is in Nederland, binnen enkele jaren een positie in de groeiende Engelse windenergiemarkt te verwerven.

PonderaUK02

Pondera UK is te bereiken via:

+44 7824 1659 42

www.ponderaconsult.co.uk

 

Pondera opent nieuw pand en presenteert Ponderaperspectief op 16% duurzame energie

Op 17 januari heeft Pondera Consult het nieuwe pand te Zeist feestelijk geopend. Vele bekenden en relaties hebben de moeite genomen om deze gebeurtenis gezamenlijk luister bij te zetten. Na een ontvangst en een korte rondleiding in het nieuwe pand is in grand café Le Baron het ‘Pondera-Perspectief’ op de huidige duurzaamheidsdoelstellingen aan de aanwezige gasten gepresenteerd. Tijdens de presentatie is ingegaan op de mogelijkheden voor het behalen van de doelstelling van het kabinet Rutte II om in 2020 16% van het totaal aan geproduceerde energie door hernieuwbare bronnen op te wekken.

Hét antwoord van Pondera Consult hierop is Northsea Nearshore Wind.

clip_image001

De presentatie is hier te downloaden

Zeistfront