Pondera Consult aan de slag voor Windpark Wieringermeer!

Pondera Consult is uitverkozen als bureau om de initiatiefnemers te ondersteunen in de m.e.r. voor Windpark Wieringermeer. Dit windpark maakt circa 300 tot 400 MW mogelijk in de Wieringermeerpolder, dat vanwege de omvang middels een rijksinpassingsplan planologisch wordt geregeld. Een belangrijk onderdeel van het initiatief wordt gevormd door de huidige solitaire turbines te herstructureren en samen met oude lijnopstellingen op te nemen in het nieuwe windpark. Andere belangrijke onderdelen van de m.e.r. zullen de verplaatsing van het zweefvliegveld zijn, de effecten op ecologie, externe veiligheid en hinderaspecten geluid en slagschaduw.

Wieringermeer

Eerste heipaal geslagen voor windpark Noordoostpolder

Op woensdag 14 augustus is het langverwachte moment aangebroken: de eerste heipaal in de Noordoostpolder is geslagen. De komende maanden zullen ook de overige palen voor de fundamenten van de 26 Enercon E-126 turbines van windpark NOP Agrowind worden geheid. Pondera Consult feliciteert de initiatiefnemers met deze ‘mijlpaal’. Hieronder een sfeerimpressie van een mooie dag in de polder:

Heistelling 1