Definitieve vergunning offshore windpark Q4 West verleend

Pondera Consult feliciteert Eneco Wind b.v. met haar definitieve vergunning voor het offshore windpark Q4 West. Op 31 oktober heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu besloten de vergunning voor het offshore windpark Q4-West definitief  te verlenen. Dit besluit en bijbehorende stukken liggen nog enige weken ter inzage en zijn te bekijken via deze link.  Het milieueffectrapport en de vergunningaanvraag voor Windpark Q4 West zijn door Pondera Consult verzorgd.

Bergen aan Zee Q4 West

Pondera Consult stelt MER op voor Windpark Nijmegen Noord

De gemeente Nijmegen heeft Pondera Consult gekozen als bureau om het MER op te stellen voor een windpark in Nijmegen. Het betreft het windpark langs de A15 in het noorden van de gemeente Nijmegen. Om de windturbines mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan door de gemeente gewijzigd worden en vervolgens zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden door de initiatiefnemer, Stichting Wiek II. Het MER dat wordt opgesteld door Pondera Consult zal hiervoor de benodigde milieu-informatie leveren.wpn-situatiekaart-A3-2