Positief toetsingsadvies planMER windenergie Goeree-Overflakkee

De commissie m.e.r. heeft een zeer positief toetsingsadvies afgegeven voor het planMER windenergie Goeree-Overflakkee dat door Pondera Consult in 2013 is opgesteld: een heldere beschrijving van het proces en keuzes om te komen tot de uiteindelijke plaatsingsgebieden in de randzone van het eiland.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee en de club van initiatiefnemers ‘Windgroep Goeree-Overflakkee’ hebben samen het streven om 260MW mogelijk te maken op het eiland. Met de afronding van dit planMER en de keuze voor de locaties in een ontwerp-structuurvisie is deze ambitie weer een stap richting realisatie gekomen.

Hier vind u het persbericht van de commissie en het toetsingsadvies zelf.