Seminar Ecologie en Windenergie 17 september 2015

Windparken en ecologie

Nog 58% van de landelijke doelstelling voor windenergie op land moet worden gerealiseerd, blijkt uit de Tweede Monitor Wind op Land. Bij de realisatie hiervan komt de vraag op hoe om te gaan met de ecologische gevolgen van een windpark. Deze gevolgen kunnen onder de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 leiden tot bijvoorbeeld vergunningvoorwaarden, mitigerende maatregelen of monitoringsverplichtingen. Zowel de markt als de overheid zoeken naar de gepaste invulling van deze juridische kaders.

Pondera Consult, Bureau Waardenburg en Stibbe nodigen u uit voor een interactieve dag over ecologie en windenergie op donderdag 17 september 2015. Wij gaan graag met u in gesprek over de consequenties van de ‘groene’ regelgeving voor uw project.

Locatie

De dag vindt plaats op de 16e verdieping van de Stibbetoren, Strawinskylaan 2001 in Amsterdam.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deze workshop verbonden.

Inschrijven

Om de interactie te waarborgen is het maximum aantal deelnemers 75.
Uw vragen behandelen wij graag in de workshop. U kunt deze aangeven op het inschrijfformulier zodat wij hierop in kunnen spelen. U kunt zich inschrijven via onderstaande “inschrijf button”:

INSCHRIJVEN

 

Programma

SDE+ nu met windrapport

De SDE+ 2015 is geopend van 31 maart 2015 tot 17 december 2015. Vanaf een vermogen van 0,5 MW wordt een haalbaarheidsstudie gevraagd om bij de aanvraag te voegen. Nieuw is dat voor de haalbaarheidsstudie van windprojecten als bijlage ook een windrapport nodig zal zijn.

We hebben de afgelopen maanden een tiental projecten, van groot tot klein, mogen ondersteunen bij de totstandkoming van zo’n geschikt windrapport. De voorwaarden waaraan het windrapport moet voldoen staan in hoofdstuk 4 van de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’ van 3 maart 2015.

De opbrengstberekeningen moeten de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) onderbouwen. De nadere eisen die gelden, zijn bijvoorbeeld dat een onafhankelijke organisatie met expertise het windrapport opstelt en dat gebruik is gemaakt van gerenommeerde reken- en omgevingsmodellen en wind- en windkaarten.
Indien gewenst, ondersteunen wij u graag bij de SDE+ aanvraag.