Pondera ondersteunt Efteling bij uitbreiding vakantiepark

Attractiepark De Efteling B.V. breidt uit met een groot vakantiepark dat de naam ‘het Loonsche Land’ krijgt. Het nieuwe park zal bestaan uit verschillende vakantiewoningen en een voorzieningengebouw met in totaal 1000 bedden. Gezamenlijk met het bestaande ‘Bosrijk’ en het ‘Efteling Hotel’ komt het totaal aantal bedden op 3000. De Efteling wil doorgroeien naar jaarlijks 5 miljoen bezoekers in 2020.

Pondera consult heeft De Efteling B.V. ondersteunt bij het opstellen en indienen van vergunningaanvragen voor het nieuwe vakantiepark. De verwachting is dat in het voorjaar van 2017 de eerste gasten in de vakantiewoningen kunnen verblijven.

kaart

Pondera Consult denkt mee over ontwikkelingen windenergie

Op 8 oktober heeft Pondera Consult, tijdens een startbijeenkomst ‘Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines’ van het CUR meegedacht over ontwerpen voor de aanlegfase van windenergie. Martijn Edink van Pondera Consult heeft een presentatie gehouden over de ontwikkelingen van windenergie richting het jaar 2025.

20150130_102044-sTijdens de bijeenkomst is met mensen uit verschillende hoeken van de windenergiesector nagedacht over hoe het ontwerpen van onderdelen van de aanlegfase (o.a. kraanopstelplaatsen) gemakkelijker zou kunnen worden. Vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar welke elementen een rol spelen en van belang zijn bij het ontwerpen en hoe een richtlijn bij zou kunnen dragen aan het versimpelen ervan. Pondera Consult is gevraagd een bijdrage te leveren door een presentatie te geven over de ontwikkelingen van windenergie op land de komende 10 jaar. Hieruit werd onder andere ingegaan op de verwachting dat turbines nog wat groter zullen worden en locaties steeds uitdagender en wat dit betekend voor de bouw.

De komende maanden wordt in een kleiner comité verder nagedacht over het onderwerp.

 

Save the date: Winddagen 14 en 15 juni 2016

Volgend jaar vinden de jaarlijkse winddagen plaats op 15 en 16 juni 2016, met als thema:

Wind: hoofdrol in energietransitie

 

Toonaangevende sprekers zorgen voor een gevarieerd programma rond dit thema. Er zijn workshops en lezingen over innovaties en (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten, uitdagingen bij (ruimtelijke) ontwikkeling, bouw en exploitatie, ervaringen bij financiering en exploitatie en kansen voor en groei van werkgelegenheid en onderwijs. Zowel wind op land als offshore windenergie komen ruimschoots aan bod.

Bundeling Winddag en Windkracht 16

De Winddagen 2016 zijn een combinatie van de Winddag en Windkracht 16.
Door de bundeling van deze 2 initiatieven ontstaat er voor u een zeer divers en interessant congres, gecombineerd met een aantrekkelijke beurs.

Locatie

De Winddagen 2016 vinden plaats in in het World Trade Center te Rotterdam.

Stand op de Winddagen 2016

Vanaf heden is het mogelijk om een stand te boeken via http://nweawinddagen.nl/exposant/
Wees er snel bij, er is nu nog veel keuze!

Medewerkers van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken krijgen rondleiding door windpark NOP Agrowind

Op de eerste koude herfstmaandag van het jaar verzamelen zich tien ambtenaren van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken bij het informatiecentrum 11 Beaufort, nabij Nagele. Hier worden ze ontvangen door Janneke Wijnia (financieel directeur windpark NOP Agrowind), Mariëlle de Sain en Pim Rooijmans (beiden adviseur bij Pondera Consult). Janneke geeft een presentatie over de totstandkoming van windpark NOP Agrowind. Windpark NOP Agrowind is het eerste windpark in Nederland dat gebouwd is onder de zogenaamde Rijkscoördinatieregeling.

2

Omdat er de komende jaren nog een aantal grote windparken onder deze regeling vallen, is het de perfecte gelegenheid om meer te horen over de details van het traject van inpassingsplan en vergunningen, het betrekken van de omgeving en de bouw. Er worden tijdens de presentatie dan ook volop vragen gesteld aan de aanwezige experts.

1

Na de presentatie is het tijd om naar buiten te gaan. Om met eigen ogen te zien hoe het windpark zich verhoudt tot het landschap, zelf te luisteren naar het geluid dat de windturbines maken en te ervaren wat de verschillen zijn tussen een windturbine op land en een in het IJsselmeer.

3

Na een uurtje in de kou en wind duikt iedereen weer de auto in. Alles bij elkaar een leerzame en informatieve bijeenkomst voor iedereen!

NOP Agrowind bouwt en exploiteert 26 windmolens op het land langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. Meer informatie via: http://www.windparknoordoostpolder.nl/

Pondera Consult heeft in het verleden de MER en de vergunningsprocedures voor NOP Agrowind gevoerd en is actief betrokken geweest bij de contractering en financiering van het windpark. Op dit moment voert Pondera Consult het vergunningenmanagement uit voor NOP Agrowind.

Commissie m.e.r. oordeelt positief over Borssele

Commissie m.e.r. oordeelt positief over milieueffectrapportages eerste twee kavelbesluiten windenergiegebied Borssele

Advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult hebben het afgelopen jaar met een team van specialisten hard gewerkt aan het opstellen van de milieueffectrapportages (MER’en) en de passende beoordelingen voor de eerste twee kavelbesluiten voor offshore windparken in windenergiegebied Borssele. Dit zijn de eerste offshore windenergieprojecten volgens de nieuwe wet “Windenergie op Zee”. De Commissie m.e.r. heeft gisteren de nieuw type MER’en met bandbreedten goedgekeurd.

Om de voorwaarden voor de kavelbesluiten van windenergiegebied Borssele te kunnen bepalen, hebben Grontmij en Pondera Consult de milieueffectrapportages (MER’en) en de passende beoordelingen opgesteld. De kavelbesluiten geven ontwikkelaars van offshore windparken de flexibiliteit om de kavels naar eigen inzicht met windturbines in te vullen. De gehele bandbreedte aan invullingsmogelijkheden is in de MER’en onderzocht, zoals diverse type windturbines, funderingen en opstellingsmogelijkheden. Mede op basis van de onderzochte effecten in de MER’en worden de voorwaarden in de kavelbesluiten door de Minister van Economische zaken vastgesteld.

Beide milieueffectrapportages zijn beoordeeld door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie is van mening dat alle informatie in beide MER’en aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de kavelbesluiten. Grontmij en Pondera Consult zijn blij met dit prachtige resultaat.

Contactpersonen Pondera Consult:
Eric Arends en Hans Rijntalder

Meer informatie
Website commissie mer – http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2965

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Kavelbesluiten I en II offshore windenergie windparken Borssele – http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2965/a2965ts.pdf

Persbericht: Grontmij en Pondera starten ‘nieuwe stijl’ voorbereiding offshore windparken Borssele

P1030205