Advies commissie m.e.r. voor herziening VRM Zuid-Holland

De commissie m.e.r. heeft op 23 februari jl. advies uitgebracht over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport voor de herziening van de VRM windenergie Zuid-Holland. De Provincie Zuid-Holland heeft de commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.
De commissie vindt de aanpak zoals in het startdocument omschreven een verstandige aanpak, die tot de gewenste milieu informatie leidt. Aanvullend adviseert de commissie om in het milieueffectrapport voor de locatiekeuze voor windturbines in de Stadsregio Rotterdam en in Nootdorp, Delft en het Westland, naast het onderzoeken van afzonderlijke locaties, ook specifiek aandacht te hebben voor de milieueffecten van de combinatie van locaties.
De commissie geeft aan dat het opnemen van een samenhangende milieubeoordeling van de locaties de voor- en nadelen van combinaties inzichtelijk maakt, die desgewenst door de provincie gebruikt kan worden bij de uiteindelijke locatiekeuze.
Het advies van de commissie is in te zien via: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3078

windmolens_langs_het_scheur_vlaardingen_banner

Joost Starmans – nieuwe adviseur duurzame energie

Vanaf maandag 11 januari 2016 is Joost Starmans bij Pondera Consult werkzaam als adviseur duurzame energie.

Joost is een open en enthousiast persoon die graag doelgericht en nauwkeurig te werk gaat. Door zijn multidisciplinaire achtergrond is hij binnen Pondera Consult op verschillende facetten van duurzame energie- en milieuvraagstukken inzetbaar. Hij is erg gemotiveerd om door zijn werk een steentje bij te kunnen dragen aan een duurzamere samenleving.

Bij Pondera gaat Joost aan de slag met het uitvoeren van GIS-analyses, het opstellen van haalbaarheidsstudies en het verzorgen van vergunningsaanvragen.

foto joost
   Lees hier meer over Joost Starmans.

 Wij zijn blij met de versterking van Joost in ons team van duurzame energie experts en wensen hem heel veel plezier toe    in zijn werk!