Bezoek aan bouw L136 turbine Lagerwey

Op 12 april brachten enkele collega’s een bezoek aan Lagerwey in de Eemshaven. Daar bouwt Lagerwey momenteel aan de mast van de nieuwe L136 turbine. Met een rotordiameter van 136 en een ashoogte van 132 meter wordt dit de hoogste windturbine van Nederland. De turbine van Lagerwey kan een gemiddelde windsnelheid van 8,5 m/sec aan, hierdoor dalen de kosten per opgewekte kWh.

De turbines vervangen twee oude turbines in de Eemshaven die al zijn gedemonteerd. Op dezelfde locaties worden vanaf januari 2017 de nieuwe fundaties voor de L136 turbines aangebracht. Vanaf maart 2017 wordt de eerste nieuwe turbine gebouwd. Deze zal eind april gereed zijn en energie opwekken voor ruim 5.000 huishoudens.

De tweede turbine wordt eind 2017 gebouwd met behulp van de Lagerwey Climbing Crane. Hiervan werd het model al aan onze collega’s uitgelegd. Verder gaf het bezoek ook de mogelijkheid om technische kennis uit te wisselen over de specificaties van de windturbine en de berekeningen die Pondera Consult uitvoert op het gebied van onder andere geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Er stond tijdens het bezoek veel wind, dat belooft in elke geval veel goeds voor de windproductie!

Meer informatie is te vinden op: https://www.lagerweywind.nl/blog/2017/01/10/lagerwey-bouwt-eerste-l136-4-5mw-turbines-growind/ 

Ed Nijpels over het Energieakkoord 2.0

Naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van Pondera Consult, hebben wij het magazine WIND uitgebracht. Hierin kijken wij terug op 10 jaar windenergie in Nederland, maar we kijken ook vooruit.

Lees hier het artikel van Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, die wij interviewden speciaal voor ons magazine

Interesse voor ons magazine? Vul het formulier in en wij sturen het graag naar u toe!

 

Conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavel V Hollandse Kust (noord) en net op zee ter inzage

Vanaf 14 april t/m 29 mei 2017 liggen de conceptnotities reikwijdte en detailniveau voor kavel V van Hollands Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Het kabinet heeft gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid) start nu de uitwerking van het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord). De minister van Economische Zaken stelt samen met de minister van Infrastructuur en Milieu twee milieueffectrapportages op om een besluit te kunnen nemen voor:

  1. de bouw en exploitatie van een windpark op zee in kavel V (en eventueel innovatiekavel IV) Hollandse Kust (noord)
  2. het net op zee Hollandse Kust (noord) dat nodig is voor de aansluiting van het windpark op het hoogspanningsnet.

Voor de milieueffectrapportages zijn nu twee conceptnotities opgesteld die de kaders aangeven voor de uiteindelijke milieueffectrapporten. Pondera Consult heeft in samenwerking met Arcadis de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor net op zee Hollandse Kust (noord) opgesteld.

Meer informatie is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-20904.html 

Vacature: Elektrotechnisch ontwerper zonneparken

Pondera Consult is op zoek naar een ervaren elektrotechnisch ontwerper die ervaring heeft met de engineering van zonneparken. Pondera Consult is hét adviesbureau op het gebied van duurzame energie en adviseert hoofdzakelijk in windenergieprojecten, maar is groeiende als het gaat om de ontwikkeling van grootschalige zonne-energiesystemen. Wij zoeken iemand die dit team van ruim 25 medewerkers wil versterken.

Wat houdt deze functie in?

  • Het ontwerpen van grote zonneparken met de daarvoor benodigde software;
  • Het beoordelen van zonneparkprojecten op technische haalbaarheid. Tevens denk je mee over de financiële haalbaarheid;
  • Zorgdragen voor de engineering van een robuust, veilig en efficiënt zonnepark;
  • Begeleiden van ontwerptrajecten en adviseren in ontwerpkeuzes voor de bijbehorende elektrische infrastructuur.

Benieuwd naar de functievereisten? Bekijk hier de volledige vacature.

Provincie Zuid-Holland organiseert inloopavonden windenergie

De provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties voor de regio Rotterdam opgenomen in de zogeheten ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Dit zijn locaties die op basis van het milieueffectonderzoek geschikt zijn voor windenergie èn die voldoen aan de randvoorwaarden van de plaatsingsvisie windenergie. De provincie Zuid-Holland informeert tijdens 2 inloopavonden in Hellevoetsluis en Spijkenisse bewoners van Voorne-Putten over het uitgevoerde milieueffectonderzoek en de mogelijkheid op deze plannen te reageren.

Lees meer…..

 

Definitief Besluit Flora- en faunawet ontheffing windpark Drentse Monden – Oostermoer gepubliceerd

Op 7 april 2017 is de definitieve ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet voor windpark Drentse Monden en Oostermoer ter inzage gelegd. Deze ontheffing is een van de laatste belangrijke besluiten die benodigd zijn voor de bouw- en exploitatie van het windpark. Met deze publicatie zijn de belangrijkste vergunningen verleend voor dit project en is een mijlpaal bereikt. Pondera Consult ondersteunt de initiatiefnemers bij het verkrijgen van de vergunningen. De publicatie in de Staatscourant is hier te vinden: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18676.html

 

10 jaar Pondera [blog]

Precies 10 jaar geleden startte ik met Pondera. Hoewel we dit jaar hier op verschillende manieren aandacht aan schenken (zie bijvoorbeeld ons magazine), is het ook een moment om langs deze weg bij stil te staan. Voor mij persoonlijk blijft het speciaal: van een start op de zolder naar een bedrijf met bijna 30 mensen.

Bestel nu ons 10 jarig magazine op: https://ponderaconsult.com/wind_magazine/

Als je als bedrijf 10 jaar bent, ben je feitelijk nog steeds een kleuter. Toch kunnen we al een beetje terug kijken. Zo kunnen we achteraf constateren dat we net voor een grote crisis gestart zijn. Uit het feit dat we desondanks gestaag zijn gegroeid kunnen we afleiden dat het onderwerp duurzame energie altijd op de politieke en economische agenda is blijven staan. Een beetje met horten en stoten, dat wel. Nu de kabinetsformatie gaande is, is het nauwelijks voorstelbaar dat de groei van duurzame energie zich niet doorzet. Sterker nog: het lijkt er op dat we voor een enorme versnelling staan en dat we sneller dan we binnen de sector denken, te maken krijgen met arbeidstekorten op tal van terreinen. Voor een jong bedrijf als de onze is dat goed nieuws. Natuurlijk dragen wij daar graag ons kleine steentje aan bij.

Is het dan alleen maar zonneschijn te melden? Helaas niet helemaal. Want hoewel duurzame energie goedkoper is geworden en de kosten eigenlijk al onder die van fossiele bronnen liggen, lopen de procedures van wind op land nog te lang en levert het daar vaak veel commotie op. De oplossingsrichting voor deze vertraging lijkt inmiddels ook wel duidelijk: pak de ontwikkelingen van zon en wind op land vooral van onderop, samen met de omgeving op. Laat iedereen in de omgeving meeprofiteren en doe dat op een eerlijke manier. Waarschijnlijk betekent dit ook iets voor de maat van de projecten: die zullen lokaal en kleinschaliger zijn dan nu ingestoken. Ik denk dat het aandeel met 100% lokaal eigenaarschap in deze projecten snel gaat groeien. Grootschalige projecten hebben we ook nodig, maar daar hebben we de EEZ voor.

Helaas is – eerlijk is eerlijk –  door een verkeerde omgevingsaanpak vanuit initiatiefnemers, hun adviseurs en overheden, in het verleden de sfeer met de omgeving verstard en zie je zelfs dat kleinschalige projecten vanuit de omgeving snel weerstand opgeroepen wordt. Het is van belang dat we snel een paar goede voorbeelden weten te realiseren zoals vaak gezegd wordt van het burgerinitiatief in Nijmegen. Met die voorbeelden kunnen we vervolgens weer vooruit. Het zou mooi zijn als we het juk van polarisatie van ons af kunnen werpen en echt gezamen
lijk duurzame energie verder brengen.

En mochten we deze horde genomen hebben, dan doemt opnieuw een technisch vraagstuk op. Hoe gaan we om met het verschil tussen vraag naar stroom en het aanbod van duurzame stroom. Zeker wanneer het aandeel duurzame energie groter wordt, we met zijn allen steeds meer elektrische auto’s kopen en we gas gaan vervangen, moeten we echt serieus aan de slag met het vraagstuk van energieopslag. Gelukkig verschijnen de oplossingen aan de horizon. En waarschijnlijk zal het net als bij wind en zon zo zijn dat de toegenomen vraag tot enorme kostendalingen gaan leiden in opslagmogelijkheden.

Genoeg te doen de komende 10 jaar! Ik heb er wel alle vertrouwen in. De sector is op zichzelf ook nog jong en kan daardoor nog makkelijk en snel leren van de eigen fouten. Ik heb de mensen in deze sector leren kennen als gedreven om klimaatverandering aan te pakken maar ook dat ze begrijpen dat ze dit niet zonder de omgeving kunnen doen. Want een fossielloos tijdperk heeft behoorlijke consequenties voor de leefomgeving.

Veel meer dan veel burgers en politici nu nog beseffen. Aan de andere kant lijkt een grote meerderheid van de kiezers in Nederland voor een actief klimaatbeleid te zijn. Dus lijkt het besef er wel te zijn.

Het is enorm inspirerend om in deze tijd mee te bouwen aan een tijdperk waarin we overschakelen op duurzame energiebronnen. We gaan steeds sneller vooruit. Toch ben ik ook wel weer benieuwd waar we over 10 jaar precies staan. We zullen het zien… 10 jaar: het is ook weer zo voorbij.

Hans Rijntalder