Hernieuwbare hybride energiesystemen toerisme-industrie

Er is een grote vraag naar betaalbare en betrouwbare energie in de Indonesische toeristenindustrie. De stijging van de energieprijs, de onbetrouwbare elektriciteitsvoorziening en de trend naar duurzaam toerisme vragen om dringende actie.

Toeristen zijn zich steeds meer bewust van de impact van hun vakantie op het milieu en houden bij het boeken van hun vakantie meer rekening met dit probleem. Toch willen ze het hoge niveau van comfort behouden dat ze wensen en gewend zijn. Tegelijkertijd worden eigenaren en beheerders van hotels en resorts geconfronteerd met de toenemende invloed van energieverbruik op hun zakelijke winstgevendheid en op het imago van hun hotels. Daarom is betaalbare, betrouwbare en duurzame energie van groot belang voor grote vakantieoorden en hotels, omdat hun elektriciteitsverbruik hoog is en niet gemakkelijk kan worden verminderd.

Pondera Zuidoost-Azië kan bedrijven helpen deze problemen op te lossen. We hebben uitgebreide technische kennis om duurzame en betrouwbare energieproductiesystemen te ontwerpen. We kunnen zowel on-grid als off-grid oplossingen ontwerpen en berekenen die bestaan uit verschillende systemen voor de productie van hernieuwbare energie (voornamelijk wind en zon) die uiteindelijk, in combinatie met batterijopslagsystemen, een betrouwbaar hybride systeem vormen met een hoge beschikbaarheid van duurzame energie.

Verschillende berekeningen van bedrijfsmodellen uitgevoerd door Pondera Zuidoost-Azië tonen aan dat een hybride duurzame energievoorziening een kosteneffectief alternatief kan zijn voor de huidige energievoorziening voor grote resorts en hotels in afgelegen gebieden. In sommige gevallen is een duurzaam energiesysteem goedkoper dan de bestaande elektriciteitsvoorziening. Dit hangt natuurlijk af van een groot aantal factoren, zoals de hoeveelheid zonuren, windsnelheden, huidige elektriciteitsprijzen en de beschikbaarheid van geschikte ruimte voor duurzame energiesystemen.

Pondera kan uw bedrijfsmodellen berekenen voor het vergroten van de duurzaamheid van de energievoorziening van uw bedrijf met hybride (hernieuwbare) energiesystemen. Een snelle analyse van uw business case is altijd gratis, zonder enige verplichting. Het resultaat van deze eerste analyse is een overzicht van uw huidige en toekomstige energiekosten. Als de snelle doorlichting een groot potentieel voor een duurzame oplossing voor uw energievoorziening laat zien, kan Pondera u ook helpen bij alle stappen die nodig zijn om de duurzame energievoorziening voor uw bedrijf te realiseren.

Pondera opent kantoor in Jakarta Indonesië

Pionieren in Indonesië

Net als andere landen staat Indonesië aan het begin van haar eigen energietransitie. De regering heeft daartoe sinds kort serieuze ambities vastgelegd. Het eilandenrijk heeft veel natuurlijke bronnen beschikbaar. En een van die bronnen is windenergie. Sinds 2016 verkennen wij mogelijkheden voor samenwerking en dat heeft er toe geleid dat we onlangs een kantoor in Jakarta geopend hebben. Hieronder vindt u een (Engelstalig) interview met onze directeur in Jakarta.

Voor meer informatie kijk op de website: www.ponderasoutheastasia.com.

Let us introduce Mr. Chandra Soemitro, the Director of our new branche office Pondera South East Asia

Let’s start with yourself. What is your relation with renewable energy?

With my electrical background, graduated at the University in Delft, I am responsible for a company in lightning protection systems named Zeus. My first encounter with Renewable Energy started around 10 years ago. At that time solar panels and hybrid systems consisting of small wind turbine and solar PV to generate electricity for LED lights were introduced commercially for the private customers. Later, the Indonesian government launched incentives and issued special regulations for the development of power plants based on renewable energy. Based on my technical background this development was and is very interesting for me. Especially the potential for wind energy has my interest. That is also the reason why, together with some business friends, we founded the Indonesian Wind Energy Association.

A new Pondera office in Indonesia. Why Indonesia?

Wind Energy in Indonesia is just in its starting phase and has quite a significant potential. Although I have to admit that the wind speed is lower compared to the Germany and Netherlands. Indonesia, as the largest economy in South east Asia, has attractive demographics and a rapidly increasing power demand.
This year Indonesia’s  first ever utility scale wind farm of 75 MW was opened by our President Joko Widodo. The Sidrap Wind Farm is currently the largest wind farm in South East Asia at this moment and is located in Sulawesi.
According to Indonesia’s Minister of Energy the total capacity of identified wind farm potential in Indonesia at this moment is round  1.8 GW.

What advantages does it have to operate from an office in Jakarta Indonesia?

The advantage to operate from Jakarta, is that  as  the largest country in South East Asia,  Jakarta is not only the capital of Indonesia, but also the headquarter of the South East Asian Countries Organization (ASEAN).
And with its 10 million inhabitants Jakarta faces enormous energy challenges, especially related to the transition to renewable energy sources. All relevant authorities to develop wind and solar projects around the country are based in Jakarta.
So, an office in Jakarta is geographically is important. From this city we can ideally serve our customers’ needs.

What will be the activities and services of PSEA?

From our Pondera South East Asia Jakarta Office we will be offering more or less the same services that are offered by our Dutch mother company Pondera Consult. In addition, Pondera South East Asia will be also focusing on initiating wind farm and potentially solar projects in this country.

What goal does PSEA have for the next 5 years?

The goal for the next 5 years is that Pondera South East Asia Office has to be securely settled in Jakarta with a professional team that has the competence to serve customers in South East Asian countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Vietnam, Cambodia, East Timor.

What are the first activities of the company?

We are currently working on a very interesting pioneering wind farm project on the island Sumba. I hope that Pondera will  successfully build a 3 MW Wind Farm on the island, including a energy storage facility and very interesting social community development that has been roles out already. We think that this could be seen as a good example for implementation at other islands with the similar conditions.
Beside this relatively small wind farm,  Pondera South East Asia currently initiating quite a number of wind farms projects with a much larger capacity.

What is your personal goal?

I would like to see that especially wind energy and solar energy play a significant role in the future energy mix of Indonesia. The challenge of Indonesia to fight climate change and city air pollution is enormous and I am enthusiastic, although our influence is perhaps small, to contribute in partly solving these challenges.

Pondera organiseert WindDays in Bali Indonesië

Pondera South East Asia, dat gevestigd is in Jakarta, organiseert op 7 en 8 oktober 2019 de WindDays in Indonesië.

“De Indonesiërs hebben flinke ambities in duurzame energie. Wij willen kijken of de ervaring en kennis uit Europa en specifiek uit Nederland de Indonesiërs kan helpen om hun doelen in duurzame energieopwekking te halen. Meer specifiek willen we onderzoeken we de Indonesische overheid, de staatsbedrijven en private bedrijven kunnen helpen bij het ontwikkelen van windparken. We denken daarbij ook aan hybride oplossingen met wind, PV en energie opslag”, aldus Ester Bierens, beursmanager van de WindDays in Bali. “We organiseren de WindDays samen met de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en haar Indonesische zusterorganisatie IWEA (Indonesian Wind Energy Association).”

Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, heeft een aantrekkelijke demografie en een sterke vraag naar energie.  Met 1 groot, onlangs geopend windpark in Sulawesi van 75 MW, biedt Indonesië volop kansen voor de uitbouw van windenergie.

Indonesië heeft naar schatting een totaal potentieel voor windenergie op land van 9,3 GW. De Indonesische regering streeft naar 1.8 GW aan geïnstalleerde windcapaciteit tegen 2025.

Pionieren in Indonesië? Dan zijn de WindDays South East Asia de kans om deze markt te verkennen. Bekijk hier de leaflet van de WindDays of bezoek de website van de WindDays South East Asia.

 

Succesvolle expertmeeting ecologie en windenergie

Op donderdag 20 september jl. kwamen diverse experts uit de ecologie en windenergie branche samen. Tijdens deze besloten expertmeeting werden onder leiding van Pondera Consult en Stibbe gezamenlijk de knelpunten tussen ecologie en windenergie gesignaleerd en werd er nagedacht over mogelijke oplossingen.

Het doel van deze meeting was om op basis van prikkelende visies open met elkaar in gesprek te gaan over concrete -soms wellicht gedurfde- routes naar de toekomst of zoals het werd verwoord aan de sectortafel elektriciteit als onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord:

De wijze waarop de Vogel- en Habitatrichtlijn zodanig kan worden toegepast dat recht wordt gedaan aan de Wettelijk bescherming van kwetsbare soorten en tegelijkertijd meer ruimte wordt geboden voor hernieuwbare elektriciteit.

Deze sessie werd door alle deelnemende experts als zeer nuttig en interessant ervaren en zal vervolg krijgen om zo tot een mogelijk oplossingsvoorstel te komen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze expertmeetings, kunt u zich aanmelden bij Ester Bierens, e.bierens@ponderaconsult.com.

 

Bezoek ons op WINDEUROPE 2018 in Hamburg 25-28 september 2018

Wind Minds/Pondera Consult is dit jaar aanwezig op de WindEurope 2018 in Amsterdam op 25-28 september.

Bezoek onze Wind Minds stand

U bent van harte welkom op onze Wind Minds stand (Hal A1 stand 105).

Onze Pondera/Wind Minds collega’s kunt u ook direct contacten om een afspraak te maken:
Hans Rijntalder, +31 6 22 23 94 87,  h.rijntalder@ponderaconsult.com
Erik Holtslag (wind measurement specialist), +31 6 11 43 60 70,  e.holtslag@ponderaconsult.com
Egbert Jansen, +31 6 11 43 24 04, e.jansen@ponderaconsult.com
Marielle de Sain, +31 6 52 86 82 98, m.desain@ponderaconsult.com

Netwerkborrel Holland Palviljoen

Op dinsdag 25 september van 16.00 tot 18.00  zijn wij ook aanwezig op de netwerkborrel op het Holland Palviljoen in Hal B7.