NRD net op zee Hollandse Kust (west Beta) beschikbaar

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van net op zee Hollandse Kust (west Beta) ligt tussen 7 juni en 18 juli 2019 ter inzage. Met dit project wordt 700 MW windenergie aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Arcadis en Pondera hebben voor TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen de NRD opgesteld en tevens een digitale versie van dit document gemaakt.

 

 

 

 

Bezoek ons op de WindDays 12, 13 juni 2019

Graag nodigen wij u uit op de WindDays (NWEA) beurs die op 12 en 13 juni 2019 in Rotterdam zal worden gehouden!

Bijpraten

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen tijdens dit grote nationale evenement op stand 37 in het WTC-gebouw te Rotterdam. Op onze stand informeren wij u graag over de verbreding van ons dienstenpakket. Indien u een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs, kunt u bellen met Carola Klopman op 06-29160606 of een mail sturen naar c.klopman@ponderaconsult.com.

De volgende adviseurs zullen op de WindDays aanwezig zijn:

Woensdag:
Hans Rijntalder, Egbert Jansen, Eric Arends, Erik Holtslag, Joost Sissingh, Maarten Sosef, Marielle de Sain, Paul Janssen, Pim Rooijmans, Wouter Pustjens, Brent Elemans, Marjolein Pigge

Donderdag:
Hans Rijntalder, Sergej van de Bilt, Erik Holtslag, Joost Starmans, Angelique Strijker, Jenno Ringersma

Informatie over de beurs

Meer informatie over het programma van de beurs vindt u op de website. https://www.winddays.nl/nl/home/

Windpark N33 mag er komen

De Raad van State heeft op 29 mei een uitspraak gedaan over Windpark N33 en heeft daarin de bezwaren tegen het windpark ongegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak concludeerde dat de plannen voor het windpark voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Daarmee is het windpark van 35 windturbines en een opgesteld vermogen van ongeveer 120 MW nu onherroepelijk.

Pondera Consult heeft voor Windpark N33 de m.e.r.- en vergunningenprocedures verzorgd, inclusief benodigde onderzoeken. Windpark N33 was één van de eerste projecten van Pondera en we zijn tevreden met het na tien jaar behaalde resultaat.

Windpark N33 komt te liggen in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. De initiatiefnemers zijn YARD Energy, Blaaswind BV en Innogy Windpower Netherlands. Het windpark zal een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale, provinciale en landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie.

Visualisatie windpark N33
Visualisatie windpark N33