Pondera tekent samen met Sif Group, KCI the engineers en GE Renewable Energy een MoU voor een haalbaarheidsstudie naar de productie van groene waterstof op zee

Met het AmpHytrite-project willen de partijen grip krijgen op de complexiteit van een gecentraliseerde offshore en off-grid eenheid voor de productie van groene waterstof op zee. De productie-unit wordt gefaseerd gebouwd en in gebruik genomen. Uiteindelijk moet het project bijdragen aan betaalbare grootschalige productie van groene waterstof op zee, om zo decarbonisatie te ondersteunen en…