Pondera breidt zich uit over de grenzen

  Ook ons internationale team blijft zich uitbreiden! We hebben de laatste maanden drie nieuwe collega’s in het buitenland mogen verwelkomen: Anneke in Indonesië, Truc in Vietnam en Gertjan in Finland. We stellen ze graag aan u voor. Anneke Julianita werkt als business developer op ons kantoor in Jakarta. Haar enthousiasme om de energietransitie in…

Nieuwste versie AERIUS verplicht om stikstofdepositie bouwproject te berekenen

  De AERIUS Calculator en de AERIUS Monitor zijn op donderdag 5 oktober 2023 geactualiseerd. Met deze tools kan de stikstofdepositie van activiteiten worden berekend. Voor elk bouwproject is het berekenen van de stikstofdepositie van belang voor toestemmingverlening. Na actualisatie van deze tools kan de uitkomst van de berekening veranderen, het is dus belangrijk de…

Pondera en Rebel Group werken samen aan een studie voor het Just Energy Transition Partnership (JETP) in Zuid-Afrika en Indonesië

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Rebel en Pondera opdracht gegeven voor een analyse en een implementatieplan waarmee Nederland richting kan geven aan de implementatie van het Just Energy Transition Partnership (JETP) in Zuid-Afrika en Indonesië. Pondera neemt de verantwoordelijkheid voor het Indonesische deel op zich en Rebel Group zal zich gaan concentreren op de…

Grote studie naar buisleidingnetwerk voor Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) opgeleverd

    Pondera heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verkennende studie uitgevoerd naar de huidige situatie van de buisleidingen van nationaal belang in Nederland. Buisleidingen vervoeren producten zoals aardgas en nodige zaken voor industrie. Er liggen tienduizenden kilometers aan buisleidingen door heel Nederland die cruciaal zijn voor de energie-infrastructuur…

Vergunning verleend voor windturbine Landtong Rozenburg

Na een intensief voorbereidingstraject is deze week de vergunning verleend voor de windturbine op de Landtong bij Rozenburg. De gemeente Rotterdam en de bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat) hebben op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van één windturbine op de Landtong in Rozenburg. Foto’s: visualisaties windturbine Landtong Rozenburg. Het…

Offshore windenergie in Indonesië – Studie & conferentie

  Pondera heeft opdracht gekregen van de EU, via het EU Climate Dialogues Project (EUCD’s), om het offshore windpotentieel in Indonesië te bestuderen en een internationale conferentie te organiseren over JETP en offshore windenergie. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal nauw contact worden onderhouden met relevante belanghebbenden, waaronder de Indonesische regering en het bedrijfsleven.…

Windturbines in Duiven gerealiseerd

  Afgelopen maand zijn de laatste bladen gehesen voor de twee Enercon windturbines op de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Daarmee is het windpark gereed voor de uitvoeringstesten alvorens deze in gebruik genomen gaat worden. Deze windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 8,4 MW gaan samen jaarlijks energie opwekken voor circa 7.000…

Zonnepark Koegorspolder

    In Koegorspolder, ten zuiden van Terneuzen, is Shell één van de grootste zonneparken van Nederland aan het bouwen. Pondera is betrokken geweest bij de bouwbegeleiding en uitvoering. Het is voor Pondera het eerste project waar we voor alleen een zonnepark de bouwbegeleiding verzorgen.   Het zonnepark Koegorspolder heeft een capaciteit van in totaal…

Ontmoet onze vier nieuwe collega’s!

    De afgelopen maanden hebben we weer vier nieuwe collega’s mogen verwelkomen bij Pondera. We zijn erg blij dat ze bij ons zijn komen werken en laten u daarom graag kennismaken met Rinze, Renee, Eugene en Suzanne. Suzanne Klerx Suzanne werkt sinds mei 2023 bij Pondera. Ze ondersteunt onze buitenlandse kantoren met allerlei werkzaamheden…

Jeroen de Veth: “Ik ben trots op Pondera, omdat wij ontwikkelaars helpen om hun hernieuwbare energiedoelstellingen te halen”

Bij Pondera weten we wat er nodig is om een succesvol offshore project te ontwikkelen. In deze laatste video in een serie van drie stellen we Jeroen de Veth voor. Jeroen heeft meer dan 20 jaar ervaring in de duurzame energiesector. Bij Pondera is Jeroen de trekker van oplossingen op het gebied van systeemintegratie en…

Minister Jetten presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst

Minister Jetten heeft vandaag namens het kabinet met het Nationaal Plan Energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur de strategie, richtinggevende keuzes en plan voor de benodigde ruimte voor het energiesysteem van 2050 gepresenteerd. CE Delft, Pondera en BRO hebben in samenwerking de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur uitgevoerd.   Klimaatneutraal Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat…

Mogelijk maximale hoogte voor windturbines op zee

De afgelopen periode is er achter de schermen druk overlegd over het stellen van een grens aan de hoogte van windturbines. Een hoogtegrens zou het ontwikkel- en productieproces moeten stabiliseren en ruimte bieden voor een duurzamere werkwijze. Een werkgroep voor deze kwestie adviseert een maximumhoogte van 1000 voet, oftewel 305 meter, aan te houden voor…

Whitepaper-reeks: De ontwikkeling van een onshore windpark – van tender naar het eerste kilowattuur (deel 1)

De ontwikkeling van een onshore windpark vraagt van initiatiefnemers een lange adem. Tussen het eerste initiatief tot het moment dat de windturbines draaien, zitten vaak enkele jaren en moeten diverse hobbels genomen worden. In deze reeks kennisartikelen nemen we u hierin mee. Het eerste deel gaat over keuzestress: hoe selecteer je de beste windturbine? Een…

Pondera Indonesië krijgt prestigieus UNOPS-project toegewezen voor onderzoek naar onshore wind

Pondera heeft een prestigieus project toegewezen gekregen waarmee de mogelijkheden van onshore wind in Indonesië uitgebreid worden onderzocht. Dit project, “Wind Energy Development in Indonesia: Investment Plan”, wordt geleid door Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) en is ondergebracht bij United Nations Office for Project Services (UNOPS). Pondera kijkt uit naar de start van deze…

Pondera blijft doorgroeien! 

Wij zijn trots dat nieuwe collega’s zich bij Pondera hebben aangesloten: Anja Schönnebeck, Timon Schellekens en Janno Heger komen ons team versterken. We stellen deze kersverse Ponderianen graag aan u voor.   Anja Schönnebeck  Anja is in maart 2023 bij Pondera in dienst gekomen als Wind Resource Analyst. Na haar studie Geofysica is ze aan de Universiteit…

Een dag op stap met Ton Huijben, sitemanager bij Pondera: “Je hoeft je geen moment te vervelen als je dit werk doet.”

    Op kantoor in Arnhem zul je Ton Huijben niet vaak treffen. Als sitemanager bij Pondera is Ton meer op de bouwplaats te vinden, waar hij voor grote energieprojecten als supervisor wordt ingezet.  Dit zijn vaak langlopende projecten die soms wel twee jaar kunnen duren. Tot begin dit jaar deed hij dat voor Energiepark…

Pondera en Etha Wind tekenen MOU om elkaar te ondersteunen bij de betrokkenheid bij offshore windprojecten op de Finse offshore en near shore markt

Van links naar rechts: Bastiaan Bor (Business Developer Pondera), Rae Lescelius (plaatsvervangend Hoofd van de Missie, Ambassade van Finland Kopenhagen), Bert van der Lingen (Vice-voorzitter NWEA), Hans Rijntalder (Voorzitter Pondera Groep), Eric Arends (Vice-voorzitter Pondera Groep), Arne Brandsma (plaatsvervangend Hoofd van de Missie van de Nederlandse Ambassade). Caroline Kullbäck (Etha Wind Managing Director), Marko Ekman…

FLS Validatie campagne van start

8 Maart 2023, 12.08 uur. Locatie: Schotse Westkust. Nog één keer met de bemanning door de veiligheidsprocedures lopen, het hijsplan doornemen en de afleverlocatie zekerstellen en dan is het eindelijk zover. Tijd om de trossen los te gooien en met zo’n 4 knopen (ca. 7 km/u) vooruit de haven uit te varen, de Noordzee op.…

Cameradetectiesysteem voor de wespendief

Pondera doet in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek naar een detectiesysteem die het aanvaringsrisico van de wespendief met windturbines kan minimaliseren. Provincie Gelderland heeft besloten om in het Natura2000-gebied Veluwe en 1 km daaromheen geen windturbines toe te staan. In de zone van 1-8 km om het gebied heen is het opwekken van windenergie…

Openstelling SDE++ 2023

    Er wordt 8 miljard euro beschikbaar gesteld voor de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2023, zo meldt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie in een kamerbrief. Met de regeling ondersteunt de overheid duurzame energieprojecten en andere CO2-reducerende technieken. Als het volledige budget wordt benut, verwacht het kabinet…

Directiewisseling Pondera Consult

      Martijn ten Klooster volgt per 6 maart Sergej van de Bilt op als directeur van Pondera Consult. Sergej blijft werkzaam binnen Pondera als senior consultant en partner. Martijn neemt de dagelijkse leiding over van Sergej en vormt, samen met Paul Janssen als adjunct directeur, de nieuwe directie van Pondera Consult. In zijn…

Twee nieuwe gezichten bij Pondera!

    We zijn trots dat we in januari 2023 weer twee nieuwe collega’s mochten verwelkomen: Joann Smit en Roy van Alst. Wij stellen ze graag beiden aan u voor.   Joann Smit Joann heeft in de rol van communicatiespecialist een belangrijke functie bij de omgevingscommunicatie en is een waardevolle aanwinst voor het Marketing &…

Stikstofdepositie zonder bouwvrijstelling: Net op zee Hollandse Kust (west Beta) mag door van de Raad van State

Eind 2021 zijn er verschillende besluiten genomen met betrekking tot het project ’Net op zee Hollandse Kust (west Beta)’. Tegen deze besluiten is een beroep ingesteld, ondermeer is als bezwaar geuit dat stikstofdepositie tijdens de aanleg van het project niet goed zou zijn beoordeeld. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad…

Interview met collega Matthijs – Master student International Political Economy

Het Pondera team werkt hard om duurzame energieprojecten een stapje vooruit te brengen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken, is groei noodzakelijk. Het Pondera team bestaat uit junioren en senioren die met hun expertise en kennis een bijdrage leveren aan een duurzame en toekomstbestendige projecten. Daarnaast neemt Pondera ook studenten aan die nog niet afgestudeerd…