PPA (stroomcontracten)

Een PPA (kort voor Power Purchase Agreement) is een veelgebruikte term voor de terugleveringsovereenkomst voor de energieproductie van een (duurzame) energie-installatie. Alle voorwaarden omtrent de verkoop van de geproduceerde groene elektriciteit aan de energieleverancier of afnemer worden middels dit contract geregeld. Hierin worden bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over de vergoeding van de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GvO’s).

Inkomsten voortvloeiend uit de stroomverkoop plus de waarde van GvO’s worden bij een lagere bijdrage uit de SDE+ regeling een steeds belangrijker onderdeel in een businesscase.

Een project met een overeenkomst waarin de risico’s zo goed mogelijk beheerst worden heeft de grootste kans op een goede financiering. Dit wordt ook wel een ‘bankable’ PPA genoemd. Echter, ook bij bestaande productie-installaties waarbij de financiering reeds is afgesloten, is een passend stroomcontract belangrijk voor de continuïteit.

Pondera Consult biedt uitgebreide kennis en ondersteuning aan producenten van duurzame energie met betrekking tot het afsluiten van een zo goed mogelijke PPA. Denk hierbij niet alleen aan de commerciële voorwaarden, maar ook praktische afspraken en uitwerking van rechten en plichten in de overeenkomst. Specifieke wensen of eisen van u of uw financier staan altijd voorop in het proces. Wij kunnen u ondersteunen door middel van:

  • Doorlichten van de huidige of nieuwe PPA (second opinion)
  • Toetsen van uitwerking PPA in businesscase
  • Begeleiding in de contractuitvraag
  • Verzorgen van aanbesteding PPA
  • Onderhandelen voorwaarden PPA
  • Opstellen PPA op basis van uitkomst onderhandelingen