Advies commissie m.e.r. voor herziening VRM Zuid-Holland

De commissie m.e.r. heeft op 23 februari jl. advies uitgebracht over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport voor de herziening van de VRM windenergie Zuid-Holland. De Provincie Zuid-Holland heeft de commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.
De commissie vindt de aanpak zoals in het startdocument omschreven een verstandige aanpak, die tot de gewenste milieu informatie leidt. Aanvullend adviseert de commissie om in het milieueffectrapport voor de locatiekeuze voor windturbines in de Stadsregio Rotterdam en in Nootdorp, Delft en het Westland, naast het onderzoeken van afzonderlijke locaties, ook specifiek aandacht te hebben voor de milieueffecten van de combinatie van locaties.
De commissie geeft aan dat het opnemen van een samenhangende milieubeoordeling van de locaties de voor- en nadelen van combinaties inzichtelijk maakt, die desgewenst door de provincie gebruikt kan worden bij de uiteindelijke locatiekeuze.
Het advies van de commissie is in te zien via: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3078

windmolens_langs_het_scheur_vlaardingen_banner

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *