Angelique Strijker

Angelique_ZW

Angelique Strijker

Team Manager Contracting, Construction and Operations

team_prevteam_next

email

linkedin

Angelique Strijker is sinds 2010 werkzaam in de windenergie. Zij heeft een multidisciplinaire achtergrond en ervaring in alle faseringen van duurzame energie projecten. Haar expertise ligt met name in de contracteringsfase van windenergie projecten. Zij is voornamelijk betrokken bij aanbestedingen voor windturbines, civiele- en elektrische werken, due diligence trajecten, business case optimalisaties als projectmanager en inhoudelijke expert.

Met haar klantgerichte instelling gaat zij eerst op zoek naar de beste aanbestedingsstrategie. Daarbij brengt ze haar kennis en ervaring in en presenteert vervolgens de beste economische en technische oplossing. Daarbij zal zij zorg dragen voor een praktische- en passende aanpak voor de contractering van duurzame energie projecten.

Kenmerkend voor Angelique is haar enthousiaste benadering en aansturing van projecten met een brede integrale kennis. Daarbij focust ze op het behalen van het beste resultaat voor haar klanten, in economische, commerciële en technische zin. Doordat zij betrokken is bij alle faseringen kan zij in elk project worden ingezet als projectmanager en inhoudelijk expert.

Opleiding en werkgevers

Angelique heeft haar bachelor Bedrijfskunde, specialisatie Sales Management afgerond tijdens haar loopbaan traject binnen Enercon tot Sales Manager. Deze combineerde zij met verschillende trainingen zoals Windpro en Fidic Yellow. Na ruim zeven te hebben gewerkt voor Enercon, waarin zij zich van Technical Sales tot Sales Manager heeft ontwikkeld, heeft zij ruim een jaar voor Windunie gewerkt als adviseur en projectleider zon.

Relevante recente projecten

  • Windpark Spoorwind – Verkoopbegeleiding
  • Windpark Sumba – Tender Management
  • Haalbaarheidsonderzoek de Kempen – Onderbouwing omgevingsfonds
  • Windpark Oss – Den Bosch – Ontwikkeling en management gebiedscontract
  • Windlocaties STAWAG – Opstellen template grondcontract
  • Waterschap WDO Delta – Beheer- en onderhoudsstrategie Zon

Naar alle projecten >>