Visualisatiescherm bij RCE Landschap en Energie

De duurzame energiedoelstellingen in Nederland zijn ambitieus en vragen onder andere om een grotere inzet van windenergie op land richting 2020. Dit betekent automatisch dat nieuwe projecten in aanraking komen met cultureel erfgoed.

Het spanningsveld, maar ook de mogelijke kansen hiervan werden op woensdag 8 oktober besproken in een platformbijeenkomst georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met H+N+S landschapsarchitecten.

Op verzoek van het RCE verzorgde Pondera Consult tijdens deze middag een presentatie over de relatie tussen windenergie en beschermde stads- en dorpsgezichten. Omdat deze relatie met name visueel is, zijn goede beelden hierbij onontbeerlijk en werd ook ons ‘belevingsvisualisatiescherm’ ingezet om de presentatie te ondersteunen.

Kijk op http://www.cultureelerfgoed.nl/agenda/platform-landschap-en-energie voor meer informatie of download het programma.

RCE_kl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *