Wat zorgt er nou voor dat een windmeetcampagne een goede campagne is?

Een interessante vraag die me onlangs door een collega werd gesteld en waar ik nooit echt over na had gedacht. Het makkelijkste antwoord zou zijn om gewoon de norm te volgen. Of de richtlijnen. Of de specifieke eisen van de certificeringsinstantie. Of de toepasselijke routekaart (welke versie dan ook het meest recent is). WMO, MEASNET, IEC, IEA, DNV, CarbonTrust zijn een aantal  van die bekende organisaties en normen. Ze hebben allemaal hun eigen, soms overlappende of tegenstrijdige goedbedoelde richtlijnen voor het voeren van een campagne, maar elk gericht op hun eigen expertise. Is het al verwarrend?

Zolang er windmetingen worden verricht voor windenergieprojecten, zijn er al pogingen gedaan om deze metingen te standaardiseren. Om één duidelijke reden: Vertrouwen!

Als windturbinefabrikant wilt u weten of uw product levert volgens de vermogenscurve van de tekentafel. Als projectontwikkelaar wilt u weten of uw locatie met die windturbine voldoende rendement kan opleveren. Als bank wilt u vertrouwen hebben in het vermogen van de projectontwikkelaar om de leningen terug te betalen (en u onderweg een mooie marge te bezorgen).

Het cruciale element is dus die hele keten van vertrouwen die aan elk van de elementen van een campagne kan worden gekoppeld: van het meetapparaat, de opstelling en de gegevensverwerking tot de combinatie met modelresultaten om de gaten op te vullen, te verifiëren of te vertalen naar de uiteindelijke locaties van belang. Dit vertrouwen wordt, volgens de ISO-9001-logica, opgebouwd aan de hand van een stapsgewijze rechtvaardiging en kwantificering van de beslissingen die tijdens de voorbereiding van een project worden genomen. Met andere woorden: transparantie en traceerbaarheid.

Of het nu gaat om een ‘gewone’ LiDAR-campagne op de grond, een steeds zeldzamer wordende kwantificering op basis van een mast, een (prototype) power-curve test of verificatie, een drijvende LiDAR, een gondelgebaseerde LiDAR of een (Dual-) scanning LiDAR: het belangrijkste is “doel boven de middelen”.

De vraag is dus: wat wilt u bereiken? Welke uitdagingen horen bij uw project, en wat is dus het beste instrument voor u? Is één instrument voldoende, of heb je een combinatie nodig? Welke parameters moet je meten (windsnelheid, turbulentie, enz.), op welke hoogtes en hoe lang en waar? Met welke nauwkeurigheid? En hoe representatief zullen deze resultaten zijn? Of, om in statistische en financiële termen te spreken, tot welke onzekerheid en toegeschreven P90-waarden leiden ze?

Om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: “Wat maakt een windmeetcampagne goed? Misschien is het beter om te vragen: “Wat is de beste strategie voor mijn windmeetcampagne?”. Als u een goed geplande, efficiënte en betrouwbare windmeetcampagne wilt organiseren, kunt u ons bellen. Wij helpen u graag met de strategie.

En, nog beter, mocht u in de buurt zijn, aarzel dan niet om volgende week op onze stand in Kopenhagen langs te komen. Neem contact op met mijn collega’s @Bas Verkerk of @Jeroen de Veth om een afspraak te maken.

Senior Adviseur Duurzame Energie