Kennis & blogs

Filteren
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Whitepapers
 • “Wat leuk is aan ondernemen? Je eigen neus achterna kunnen gaan”

  17/11/2022

  Pondera-oprichter Hans Rijntalder wist al op jonge leeftijd dat hij ondernemer wilde worden. In Amerika ontdekt hij tijdens zijn studie een passie voor milieu en klimaat. Een gesprek over de energievoorziening van de toekomst, de nieuwe rol van Pondera en het belang van ‘gestage maar gezonde’ groei.

  Lees meer

  In gesprek met Whiffle, het weerdata-bedrijf dat heel nauwkeurig kan modelleren

  11/11/2022

  Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera's Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met. . .

  Lees meer

  Oplossingen van een aanstormende generatie die tempo wil maken

  11/10/2022

  De transitie naar een duurzame maatschappij is een proces van vallen en opstaan. Het kost tijd en moeite om gevestigde belangen te overwinnen en een betere toekomst te creëren. Maar die nieuwe generatie verliest zijn geduld. “Het doel van het economische systeem moet niet winstmaximalisatie zijn, maar welzijnsmaximalisatie.” 

  Lees meer

  Pondera Geo Energy participeert in onderzoek naar waterstofopslag in zoutcavernes

  26/09/2022

  In opdracht van het Ministerie van EZK gaat een consortium van bedrijven onder de naam H2C3 (H2 Cavern Conglomerate Combination) onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van waterstofopslag in Nederlandse zoutcavernes....

  Lees meer

  Een ondergrondse waterkrachtcentrale als mega batterij

  11/08/2022

  Met de stormachtige groei van groene stroom uit windmolens en zonnepanelen is er dringend behoefte aan grootschalige energieopslag. Het waait immers niet altijd als huishoudens en bedrijven elektriciteit nodig hebben. Drie Nederlandse bedrijven zien heil in een ondergrondse waterkrachtcentrale, maar hebben daar wel hulp bij nodig.

  Lees meer

  Offshore windparken met een positieve ecologische impact: kan dat?

  08/08/2022

  De natuur in harmonie met windenergie, dat is het streven van Pondera. Sinds 2014 werken Pondera en ecologisch onderzoeksbureau Bureau Waardenburg samen aan het ontwikkelen van offshore windparken die zo min mogelijk schade aan de natuur toebrengen. Maar ze gaan nog verder: windenergie op zee zou zelfs een positieve ecologische. . .

  Lees meer

  Schone energie? Ondersteun burgerinitiatieven

  01/08/2022

  De energietransitie is onvermijdelijk en veel mensen willen schone energie. Toch kan het schuren bij omwonenden als er een windturbine geplaatst worden in de nabijheid van hun woning. Geluid en slagschaduw kunnen bij sommigen voor stress en ergernis zorgen. Prof. Dr. Gundula Hübner doet onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van duurzame. . .

  Lees meer

  Pondera innoveert met off-grid productie van waterstof op zee

  01/08/2022

  Industrie, energiebedrijven en de overheid, allemaal willen ze een energiemix met waterstof. De plannen zijn groot, in 2030 moet er 8 gigawatt aan waterstof geproduceerd worden in Nederland. Om de ontwikkelingen te versnellen, ondertekenden Sif Group, KCI the engineers, GE Renewable Energy en Pondera in mei 2022 een Memorandum of. . .

  Lees meer

  Waterstof eerder sluitstuk dan uitgangspunt in energietransitie

  28/07/2022

  Offshore windparken rukken op. De komende acht jaar wordt er op de Noordzee nog eens 10 gigawatt aan capaciteit bijgebouwd, allemaal nog relatief dicht bij de kust. Maar wat gebeurt er na 2030? Blijven we doorbouwen? Kunnen we de groene stroom wel kwijt? Of maken we er waterstof van? Een. . .

  Lees meer

  Blog: De impact van de Omgevingswet op de houdbaarheid van gegevens; niet nieuw, wel anders

  27/01/2022

  Op grond van de Omgevingswet (OW) en de Omgevingsregeling die op 1 juli 2022 in werking gaan, mogen rapporten, onderzoeken en/of gegevens niet te oud zijn. Onderzoeken naar de gevolgen...

  Lees meer

  Blog: Van energieproducent naar energiehub

  15/10/2021

  Met de energietransitie in volle gang wordt het energienet van Nederland steeds zwaarder belast. Hierdoor kan in sommige regio’s duurzame energie maar beperkt aan het net geleverd worden en ontstaan...

  Lees meer

  Blog: De veiligheid van windturbines

  02/08/2021

  Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook windturbines kunnen zodanig kapotgaan, dat ze een risico vormen voor de veiligheid van de omgeving. Je kunt je er iets bij voorstellen: het...

  Lees meer

  Blog: Windturbine(geluid) en gezondheid: update

  20/07/2021

  Dat de vraag over gezondheidseffecten relevant is concluderen wij ook uit het feit dat onze blog over windturbinegeluid en gezondheid uit 2018 tot op vandaag nog steeds gelezen wordt en...

  Lees meer

  Blog: Betekenis uitspraak Raad van State over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding / Nevele Arrest

  02/07/2021

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag 30 juni uitspraak gedaan in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (zie hier voor de uitspraak) en het ‘Nevele-arrest’. De uitspraak...

  Lees meer

  Blog: ‘De kleine lettertjes’ van de Omgevingswet voor ontwikkeling van windparken

  04/05/2021

  ‘Need to know’ voor procedurekeuze windpark Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet volgens de officiële planning in werking, al lijkt de berichtgeving over de wet de laatste dagen op...

  Lees meer

  Blog: Offshore wind in the US

  16/02/2021

  US Offshore wind take-off In the last few months, a lot has been written on the potential take-off of offshore wind in the United States. Now that the US is...

  Lees meer

  Blog: Wikkend en wegend de energieproductie verduurzamen

  02/02/2021

  De afgelopen weken hebben de regionale kranten in twee weekendedities aandacht besteed aan enkele belangrijke pijlers van het klimaatakkoord: wind- en zonne-energie. In de reeks Energie van de toekomst werden...

  Lees meer

  Blog: De realisatie van een geothermisch project

  30/11/2020

  Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron van duurzame energie beschouwd. Sinds het boren van de eerste geothermische putten in 2007 is deze techniek steeds volwassener geworden. De omgevingseffecten...

  Lees meer

  Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte

  14/04/2020

  Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron voor duurzame energie beschouwd. Er wordt dan ook een grote rol voor deze bron weggelegd in de energietransitie, waardoor binnen korte tijd meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd zullen lopen.

  Lees meer

  Molenaarswoningen: oplossing of probleem?

  02/04/2020

  Actualisering aan de hand van recente uitspraak windpark Koningspleij, door Paul Janssen, adviseur duurzame energie bij Pondera

  Lees meer

  Geothermie, de wamteafnemers

  05/02/2020

  In deze blog wordt dieper ingegaan op de technische mogelijkheden van geothermie, oftewel het aanbod.

  Lees meer

  Omgang met stikstof bij duurzame energie

  18/10/2019

  De uitspraak van de Raad van State over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) op 29 mei van dit jaar heeft een onvoorstelbaar grote doorwerking gehad. In vergunningverlening en daarmee in de voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook in de manier waarop de maatschappij aankijkt tegen natuurbeleid en -regelgeving. De titel. . .

  Lees meer

  Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte

  10/10/2019

  Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron voor duurzame energie beschouwd. Sinds de eerste putten in 2007 is de techniek als bron voor duurzame energie meer volwassen geworden. Ook wordt deze bron vanwege de beperkte (visuele) effecten als zeer goed inpasbaar gezien. Pondera ziet dan ook een grote rol. . .

  Lees meer

  Grootste turbines voor lage tot gemiddelde windsnelheden

  01/08/2019

  Winderige gebieden in landen met goed ontwikkelde markten voor windenergie, zoals de VS, het VK of Duitsland, worden geleidelijk gevuld door windparken. Ontwikkelaars van hernieuwbare energie kijken daarom naar mogelijkheden om windparken verder te ontwikkelen in gebieden met lage tot gemiddelde windsnelheden. Andere regio’s met lagere windsnelheden worden ook overwogen. . .

  Lees meer

  SDE+ 2019 – Wat is er veranderd?

  23/01/2019

  Noteer in uw agenda: op 12 maart wordt de voorjaarsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) geopend. Zoals elk jaar past de Minister van EZK de regeling op een aantal punten aan. In deze blog benoemen we op welke punten de regeling voor zonne- en windenergie verschilt ten opzichte. . .

  Lees meer

  Windturbinegeluid en gezondheid: feit en fictie

  28/11/2018

  Op 10 oktober 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ uitgebracht.

  Lees meer

  Meer duurzame energie met minder kabels, kan dat?

  10/10/2018

  Bij de ontwikkeling van een nieuw wind- of zonnepark is de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk een belangrijk onderdeel van het project. De realisatie van een aansluiting is onder de “Netcode Elektriciteit” een verplichting voor de Nederlandse netbeheerder. Het klinkt simpel, maar doordat er veel nieuwe aansluitingen aangevraagd worden is het. . .

  Lees meer

  De aarde snakt naar verkoeling, de boeren naar water en ik naar handelen!

  23/08/2018

  We breken (warmte en droogte) record na record. De klimaatverandering is nu toch wel voor iedereen merkbaar. De aarde is nog nooit zo warm geweest. De brandweer rukt steeds vaker uit voor (natuur)branden en met name ouderen hebben het zwaar. Thuis, op onze boerderij, merken we ook de gevolgen van. . .

  Lees meer

  Een goede PPA, hoe regel ik dat?

  01/08/2018

  De SDE+ regeling wordt door de Nederlandse overheid ingezet om de onrendabele top van duurzame energiebronnen t.o.v. fossiele energie te compenseren en hiermee een toename in de opwekking van duurzame energie te stimuleren. Het mechanisme van de SDE+ heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energieproductie binnen het beschikbare budget. . .

  Lees meer

  De energietransitie: een mondiale opgave die vraagt om een lokale energievisie

  07/05/2018

  Klimaatverandering staat sinds enige jaren hoog op de wereldwijde politieke agenda. Om klimaatverandering tegen te gaan zijn bij internationale bijeenkomsten als de klimaattop van eind 2015 in Parijs mondiale afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten er voor zorgen dat de globale temperatuurstijging onder een limiet van 2 °C blijft ten opzichte. . .

  Lees meer

  Vormvrije m.e.r.-beoordeling, (g)een reden tot paniek?

  08/11/2017

  De e term ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ gonst door de gangen van menig adviesbureau, gemeenten, en omgevingsdiensten. Maar wat is er eigenlijk aan de hand?

  Lees meer

  Slagschaduw

  01/07/2017

  In de vorige blogpost over het onderwerp slagschaduw hebben wij de wettelijke norm voor slagschaduwhinder uitgelegd en hebben wij het gehad over de toetsing van windparken aan zes uur per jaar maximale slagschaduwduur. Deze berekeningen worden op een kaart weergegeven in slagschaduwcontouren. Maar wat betekent een slagschaduwcontour nu eigenlijk voor. . .

  Lees meer

  10 jaar Pondera

  03/04/2017

  Precies 10 jaar geleden startte ik met Pondera. Hoewel we dit jaar hier op verschillende manieren aandacht aan schenken (zie bijvoorbeeld ons magazine), is het ook een moment om langs deze weg bij stil te staan. Voor mij persoonlijk blijft het speciaal: van een start op de zolder naar een. . .

  Lees meer

  Innovatie in de wind

  10/02/2017

  Tijdens de informatieavonden met omwonenden is er bijna altijd wel iemand die ons benadert met een innovatieve ontwikkeling op het gebied van windturbines. Omwonenden hopen dat nieuwe ontwikkelingen tot stillere of minder in het oog springende modellen gaan leiden. Het gaat hier vaak nog om prototypes of wilde ideeën die. . .

  Lees meer

  Gloort er licht aan de horizon voor kleine windturbines?

  29/11/2016

  Je hebt ze vast wel eens in de bebouwde omgeving gezien: kleine windturbines, ook wel stedelijke-, urban- of miniwindturbines genoemd. Ze zijn beschikbaar in een grote verscheidenheid aan ontwerpen met allen hun eigen specificaties en uitstraling. Terwijl sommige qua vorm en werkingsmechanisme vergelijkbaar zijn met de grote MW-jongens, namelijk twee. . .

  Lees meer

  President Trump en zijn impact op duurzame energie

  11/11/2016

  Of je de verkiezingsuitslag bejubelt of betreurt, het is duidelijk dat de koers van een aantal internationale thema’s zoals immigratie, internationale handel en defensie hoogst onzeker zijn. Maar ook is onzeker welke positie de VS, de tweede grootste CO2-uitstoter, in gaat nemen in het wereldwijde gevecht tegen klimaatverandering.

  Lees meer

  Imago van windenergie

  25/10/2016

  Wat gebeurt er met projecten met een slecht aanzien? Vraag maar aan Youp van ’t Hek hoe het afloopt met dat alcoholvrije biertje, Buckler heette dat toch? En als je kijkt naar de alcoholvrije biermarkt van nu kan niemand ontkennen dat die markt de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Het. . .

  Lees meer

  Sla communicatie niet in de wind

  17/03/2016

  Ondanks dat het CBS op 29 februari jl. bekend maakte dat de opwekking van duurzame energie door windturbines in 2015 met 20% is gegroeid naar zo’n 7 miljard kWh, horen we veel twijfels over het halen van de doelstellingen voor windenergie. Echt soepel loopt het namelijk niet. Een verdubbeling van. . .

  Lees meer

  Haalt Nederland zijn winddoelstelling?

  26/01/2016

  Mijn geschiedenisleraar wist mij te overtuigen van het nut van zijn vak: uit het verleden zijn lessen te trekken voor de toekomst. Als ik deze les toepas op de ontwikkeling van windenergie op land in Nederland en mijn eigen ervaringen als adviseur bij deze ontwikkeling, dan volgt een conclusie die. . .

  Lees meer

  COP 21: De eindstand

  22/12/2015

  ‘Historisch’, ‘optimistisch’, ‘vergaand’. Grote stappen voorwaarts moeten worden genomen en roeren zullen drastisch omgaan. Het klimaatakkoord laat het mediastof in superlatieven opwaaien. Na twee weken onderhandelingen gingen 195 landen onder luid applaus akkoord met een succesvolle afsluiting van de VN-klimaattop COP21. Veranderingen voor Nederland en de windsector lijken evident en. . .

  Lees meer

  COP 21: De tussenstand

  11/12/2015

  De klimaattop Parijs, de COP 21, is ruim een week bezig en er is een conceptakkoord opgeleverd. We zijn er echter nog lang niet. De onderhandelingen die nu plaatsvinden, gaan over de kern: de verdeling van de mondiale lusten en lasten over de aanpak van het klimaatprobleem. De uitkomst is. . .

  Lees meer

  Omgevingswet: ver van mijn bed?

  05/11/2015

  Een ontwikkeling die al een aantal jaren rondzingt in ruimtelijke ordenings- en bouwland is de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ook voor de ontwikkeling van windenergieprojecten is deze relevant. Maar omdat het allemaal zo lang duurt tot dat de wet in werking zal treden, blijft het een beetje een ‘ver. . .

  Lees meer

  De scenario’s van groen en grijs

  28/09/2015

  Visie van Wouter Pustjens op scenario van Greenpeace (Volkskrant, 21-09-2015)

  Lees meer

  Lichthinder windturbines: wat moet, wat mag?

  15/09/2015

  Windturbines en luchtvaartverlichting: een bijzonder onderwerp. Met het steeds hoger worden van moderne turbines is obstakelverlichting steeds vaker aan de orde en leidt het tot bezwaren uit de omgeving. Zowel windparkeigenaren als omwonenden hebben een gezamenlijk doel: geen of minder verlichting. Recent is uit onderzoek bij een bestaand windpark in. . .

  Lees meer

  Slagschaduw: ‘simpel’ probleem, maar lastig te berekenen

  13/08/2015

  Nederland is dichtbevolkt. Dat betekent dat de ontwikkeling van 14% duurzame energieopwekking in 2020 alleen op een goedkope manier plaatsvinden als alle ruimte in Nederland effectief en efficiënt gebruikt worden. Het rijk en provincies hebben concentratiegebieden aangewezen waar windenergie in grote windparken geconcentreerd ontwikkeld dient te worden. Bij veel van. . .

  Lees meer

  Lastig die windturbines!

  09/02/2015

  Geen enkel windproject in Nederland is bezwarenvrij. Er is altijd wel iemand die tegen de komst van een windpark is. Toch wordt het ene windpark gebouwd en de andere niet....

  Lees meer

  Relatie geluid windturbines en hinder/gezondheid

  19/01/2015

  Op 9 en 10 december jongstleden werd in het Zweedse Malmö de EWEA workshop over het onderwerp geluid door windturbines gehouden. Andrew Beltau en Dion Oude Lansink hebben deze namens...

  Lees meer

  Bestaan onafhankelijke adviseurs?

  05/01/2015

  Met enige regelmaat krijgen we de vraag voorgelegd of we wel onafhankelijk zijn. Redenatie hierbij: “de initiatiefnemer betaalt jullie rekening. Dus jullie moeten wel opschrijven wat de initiatiefnemer wil. En daarmee is het advies niet onafhankelijk.” Vaak komt een dergelijke redenatie naar voren bij informatie-avonden waar initiatiefnemers en overheden plannen. . .

  Lees meer

  Handelsmissie Japan en Korea

  11/11/2014

  Eind oktober / begin november mocht ik, samen met collega Arno Verbeek, deelnemen aan de handelsmissie naar Japan en Korea. Een deel van deze missie richtte zich specifiek op offshore windenergie als een onderdeel van een van de topsectoren in Nederland. Een bijzondere ervaring, zeker gezien de aanwezigheid van het. . .

  Lees meer

  - We proberen meer posts op te halen -