Kennis & blogs

Filteren
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Een ondergrondse waterkrachtcentrale als mega batterij

  11/08/2022

  Met de stormachtige groei van groene stroom uit windmolens en zonnepanelen is er dringend behoefte aan grootschalige energieopslag. Het waait immers niet altijd als huishoudens en bedrijven elektriciteit nodig hebben. Drie Nederlandse bedrijven zien heil in een ondergrondse waterkrachtcentrale, maar hebben daar wel hulp bij nodig.

  Lees meer

  Offshore windparken met een positieve ecologische impact: kan dat?

  08/08/2022

  De natuur in harmonie met windenergie, dat is het streven van Pondera. Sinds 2014 werken Pondera en ecologisch onderzoeksbureau Bureau Waardenburg samen aan het ontwikkelen van offshore windparken die zo min mogelijk schade aan de natuur toebrengen. Maar ze gaan nog verder: windenergie op zee zou zelfs een positieve ecologische. . .

  Lees meer

  Schone energie? Ondersteun burgerinitiatieven

  01/08/2022

  De energietransitie is onvermijdelijk en veel mensen willen schone energie. Toch kan het schuren bij omwonenden als er een windturbine geplaatst worden in de nabijheid van hun woning. Geluid en slagschaduw kunnen bij sommigen voor stress en ergernis zorgen. Prof. Dr. Gundula Hübner doet onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van duurzame. . .

  Lees meer

  Pondera innoveert met off-grid productie van waterstof op zee

  01/08/2022

  Industrie, energiebedrijven en de overheid, allemaal willen ze een energiemix met waterstof. De plannen zijn groot, in 2030 moet er 8 gigawatt aan waterstof geproduceerd worden in Nederland. Om de ontwikkelingen te versnellen, ondertekenden Sif Group, KCI the engineers, GE Renewable Energy en Pondera in mei 2022 een Memorandum of. . .

  Lees meer

  Waterstof eerder sluitstuk dan uitgangspunt in energietransitie

  28/07/2022

  Offshore windparken rukken op. De komende acht jaar wordt er op de Noordzee nog eens 10 gigawatt aan capaciteit bijgebouwd, allemaal nog relatief dicht bij de kust. Maar wat gebeurt er na 2030? Blijven we doorbouwen? Kunnen we de groene stroom wel kwijt? Of maken we er waterstof van? Een. . .

  Lees meer

  Blog: De impact van de Omgevingswet op de houdbaarheid van gegevens; niet nieuw, wel anders

  27/01/2022

  Op grond van de Omgevingswet (OW) en de Omgevingsregeling die op 1 juli 2022 in werking gaan, mogen rapporten, onderzoeken en/of gegevens niet te oud zijn. Onderzoeken naar de gevolgen...

  Lees meer

  Blog: Van energieproducent naar energiehub

  15/10/2021

  Met de energietransitie in volle gang wordt het energienet van Nederland steeds zwaarder belast. Hierdoor kan in sommige regio’s duurzame energie maar beperkt aan het net geleverd worden en ontstaan...

  Lees meer

  Blog: De veiligheid van windturbines

  02/08/2021

  Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook windturbines kunnen zodanig kapotgaan, dat ze een risico vormen voor de veiligheid van de omgeving. Je kunt je er iets bij voorstellen: het...

  Lees meer

  Blog: Windturbine(geluid) en gezondheid: update

  20/07/2021

  Dat de vraag over gezondheidseffecten relevant is concluderen wij ook uit het feit dat onze blog over windturbinegeluid en gezondheid uit 2018 tot op vandaag nog steeds gelezen wordt en...

  Lees meer

  Blog: Betekenis uitspraak Raad van State over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding / Nevele Arrest

  02/07/2021

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag 30 juni uitspraak gedaan in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (zie hier voor de uitspraak) en het ‘Nevele-arrest’. De uitspraak...

  Lees meer

  Blog: ‘De kleine lettertjes’ van de Omgevingswet voor ontwikkeling van windparken

  04/05/2021

  ‘Need to know’ voor procedurekeuze windpark Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet volgens de officiële planning in werking, al lijkt de berichtgeving over de wet de laatste dagen op...

  Lees meer

  Blog: Offshore wind in the US

  16/02/2021

  US Offshore wind take-off In the last few months, a lot has been written on the potential take-off of offshore wind in the United States. Now that the US is...

  Lees meer

  Blog: Wikkend en wegend de energieproductie verduurzamen

  02/02/2021

  De afgelopen weken hebben de regionale kranten in twee weekendedities aandacht besteed aan enkele belangrijke pijlers van het klimaatakkoord: wind- en zonne-energie. In de reeks Energie van de toekomst werden...

  Lees meer

  Blog: De realisatie van een geothermisch project

  30/11/2020

  Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron van duurzame energie beschouwd. Sinds het boren van de eerste geothermische putten in 2007 is deze techniek steeds volwassener geworden. De omgevingseffecten...

  Lees meer

  Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte

  14/04/2020

  Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron voor duurzame energie beschouwd. Er wordt dan ook een grote rol voor deze bron weggelegd in de energietransitie, waardoor binnen korte tijd meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd zullen lopen.

  Lees meer

  Molenaarswoningen: oplossing of probleem?

  02/04/2020

  Actualisering aan de hand van recente uitspraak windpark Koningspleij, door Paul Janssen, adviseur duurzame energie bij Pondera

  Lees meer

  Geothermie, de wamteafnemers

  05/02/2020

  In deze blog wordt dieper ingegaan op de technische mogelijkheden van geothermie, oftewel het aanbod.

  Lees meer

  Omgang met stikstof bij duurzame energie

  18/10/2019

  De uitspraak van de Raad van State over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) op 29 mei van dit jaar heeft een onvoorstelbaar grote doorwerking gehad. In vergunningverlening en daarmee in de voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook in de manier waarop de maatschappij aankijkt tegen natuurbeleid en -regelgeving. De titel. . .

  Lees meer

  Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte

  10/10/2019

  Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron voor duurzame energie beschouwd. Sinds de eerste putten in 2007 is de techniek als bron voor duurzame energie meer volwassen geworden. Ook wordt deze bron vanwege de beperkte (visuele) effecten als zeer goed inpasbaar gezien. Pondera ziet dan ook een grote rol. . .

  Lees meer

  Grootste turbines voor lage tot gemiddelde windsnelheden

  01/08/2019

  Winderige gebieden in landen met goed ontwikkelde markten voor windenergie, zoals de VS, het VK of Duitsland, worden geleidelijk gevuld door windparken. Ontwikkelaars van hernieuwbare energie kijken daarom naar mogelijkheden om windparken verder te ontwikkelen in gebieden met lage tot gemiddelde windsnelheden. Andere regio’s met lagere windsnelheden worden ook overwogen. . .

  Lees meer

  - We proberen meer posts op te halen -