Bouke Vogelaar

BoukeVogelaar_EvR_A9A9284

Bouke Vogelaar

Adviseur duurzame energie

team_prevteam_next

Als civiel ingenieur met een passie voor duurzame energie richt Bouke Vogelaar zich in projecten op zowel de communicatieve kant van rapportages als op de meer technische aspecten van een project. Dit houdt in dat berekeningen en het begrijpelijk verwoorden van de uitkomsten de kern vormt van zijn werkmethodiek. Bouke heeft expertise in meerdere milieuaspecten zoals akoestiek, slagschaduw, externe veiligheid, visualisaties en energieopbrengst.

Binnen Pondera houdt Bouke zich voornamelijk bezig met de technische onderzoeken behorende bij de ruimtelijke procedures en vergunningen van windenergie. Hierbij is het duidelijk en begrijpelijk weergeven van complexe berekeningen en resultaten een expertise. Onderdeel van zijn expertise is het beschikbaar maken van data via interactieve kaarten of websites. Bouke is bij vele projecten betrokken en vervult hiermee zowel een specialistische als een ondersteunende rol binnen de organisatie.

Zijn kernkwaliteiten bevinden zich op het vlak van het analyseren van complexe situaties, het uitvoeren van berekeningen en het begrijpelijk verwoorden en weergeven van informatie in technische rapporten. Zijn kracht ligt in het eenvoudig en begrijpelijk presenteren en in kaart brengen van technische onderzoeken ten behoeve van MER, vergunningverlening of communicatie naar derden.

Opleiding en werkgevers

Na het afsluiten van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente is Bouke in 2012 afgestudeerd met de master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in augustus 2012 begonnen bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Windpark Fryslan
  • Agentschap NL
  • Haalbaarheidsscans projecten Yard Energy
  • Visualisaties Windpark Wieringermeer
  • Akoestiek, slagschaduw en visualisatieprojecten voor verschillende kleinere windprojecten

Naar alle projecten >>