Bouw turbinetorens windpark Noordoostpolder gestart

Er wordt alweer meer dan een jaar gewerkt aan de realisatie van windpark Noordoostpolder. Inmiddels is er naast de infrastructuur en een transformatorstation ook meer te zien in de polder: de bouw van de windturbinetorens is gestart.

webcam NOP torenbouw