Subsidieregeling SDE++ wordt in september opnieuw opengesteld

  Om de CO2 uitstoot te verminderen, maakt de Nederlandse overheid in 2024 een budget van € 11,5 miljard beschikbaar voor grootschalige duurzame (energie)projecten. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit een verwachte CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 wordt de…

Pondera Consult sluit overeenkomst voor Wando Geumil Offshore Wind Project in Korea

  Pondera Consult heeft, samen met haar onderaannemers DWT en OutSmart, een overeenkomst gesloten met het Koreaanse bedrijf Yooshin Engineering Corporation voor het Wando Geumil Offshore Wind Project in Korea. Opdrachtgever Wando Geumil Offshore Wind Co. (SPC), waarvan KOEN (Korea South East Power Co. Ltd.) hoofdaandeelhouder is, heeft strategische adviesdiensten op het gebied van exploitatie…

Een revolutie in offshore-energie met SAR-technologie

  Op 25 januari 2024 vond de Geoawesomeness Meetup plaats, waarbij Erik Holtslag, Senior Adviseur Duurzame Energie bij Pondera, zijn expertise mocht delen. Erik vertelde tijdens dit webinar over de mogelijkheden van de combinatie Synthetic Aperture Radar (SAR) en Large Eddy Simulation (LES) in de offshore windenergiesector. GRASP is een Large Eddy Simulation-model ontwikkeld door…

Offshore windenergie in Indonesië – Studie & conferentie

  Pondera heeft opdracht gekregen van de EU, via het EU Climate Dialogues Project (EUCD’s), om het offshore windpotentieel in Indonesië te bestuderen en een internationale conferentie te organiseren over JETP en offshore windenergie. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal nauw contact worden onderhouden met relevante belanghebbenden, waaronder de Indonesische regering en het bedrijfsleven.…

Jeroen de Veth: “Ik ben trots op Pondera, omdat wij ontwikkelaars helpen om hun hernieuwbare energiedoelstellingen te halen”

Bij Pondera weten we wat er nodig is om een succesvol offshore project te ontwikkelen. In deze laatste video in een serie van drie stellen we Jeroen de Veth voor. Jeroen heeft meer dan 20 jaar ervaring in de duurzame energiesector. Bij Pondera is Jeroen de trekker van oplossingen op het gebied van systeemintegratie en…

Minister Jetten presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst

Minister Jetten heeft vandaag namens het kabinet met het Nationaal Plan Energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur de strategie, richtinggevende keuzes en plan voor de benodigde ruimte voor het energiesysteem van 2050 gepresenteerd. CE Delft, Pondera en BRO hebben in samenwerking de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur uitgevoerd.   Klimaatneutraal Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat…

Mogelijk maximale hoogte voor windturbines op zee

De afgelopen periode is er achter de schermen druk overlegd over het stellen van een grens aan de hoogte van windturbines. Een hoogtegrens zou het ontwikkel- en productieproces moeten stabiliseren en ruimte bieden voor een duurzamere werkwijze. Een werkgroep voor deze kwestie adviseert een maximumhoogte van 1000 voet, oftewel 305 meter, aan te houden voor…

Pondera en Etha Wind tekenen MOU om elkaar te ondersteunen bij de betrokkenheid bij offshore windprojecten op de Finse offshore en near shore markt

Van links naar rechts: Bastiaan Bor (Business Developer Pondera), Rae Lescelius (plaatsvervangend Hoofd van de Missie, Ambassade van Finland Kopenhagen), Bert van der Lingen (Vice-voorzitter NWEA), Hans Rijntalder (Voorzitter Pondera Groep), Eric Arends (Vice-voorzitter Pondera Groep), Arne Brandsma (plaatsvervangend Hoofd van de Missie van de Nederlandse Ambassade). Caroline Kullbäck (Etha Wind Managing Director), Marko Ekman…

FLS Validatie campagne van start

8 Maart 2023, 12.08 uur. Locatie: Schotse Westkust. Nog één keer met de bemanning door de veiligheidsprocedures lopen, het hijsplan doornemen en de afleverlocatie zekerstellen en dan is het eindelijk zover. Tijd om de trossen los te gooien en met zo’n 4 knopen (ca. 7 km/u) vooruit de haven uit te varen, de Noordzee op.…

Stikstofdepositie zonder bouwvrijstelling: Net op zee Hollandse Kust (west Beta) mag door van de Raad van State

Eind 2021 zijn er verschillende besluiten genomen met betrekking tot het project ’Net op zee Hollandse Kust (west Beta)’. Tegen deze besluiten is een beroep ingesteld, ondermeer is als bezwaar geuit dat stikstofdepositie tijdens de aanleg van het project niet goed zou zijn beoordeeld. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad…

In gesprek met Whiffle, het weerdata-bedrijf dat heel nauwkeurig kan modelleren

Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera’s Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met Bob Meijer en Adriaan Derksen over hun nieuwste innovatie.

Eric Arends te gast op BIXPO-event in Zuid-Korea

Van 10 tot 12 november vond het BIXPO-event plaats in Gwangju, Zuid-Korea. Op uitnodiging van de Korea Electric Power Corporation (KEPCO) gaf Eric Arends, vice-voorzitter van de Pondera groep, een presentatie over ‘Offshore wind power business development and operation in South Korea’. Met onder andere Ban Ki-Moon, voormalig secretaris-generaal van de VN, werd nagepraat over…

Partnerschappen: Doorslaggevende factor om offshore windenergie in Korea te versnellen

Zuid-Koreaanse ambities voor de duurzame energietransitie Zuid-Korea heeft de afgelopen jaren een reeks masterplannen voor duurzame energie aangekondigd en het doel gesteld om in 2030 20% van de energie op te wekken met duurzame energiebronnen. In lijn hiermee benadrukte president Moon de ambitie van Korea om de huidige 124,5 MW geïnstalleerd vermogen aan offshore windenergie…

Start bouw windturbines Windpark Fryslân

Het plaatsen van de windturbines van Windpark Fryslân is in maart 2021 gestart. Ook zijn intussen de stroomkabels voor het windpark in de bodem van het IJsselmeer aangelegd. Deze 15 cm dikke kabels werden op grote haspels naar het IJsselmeer gevaren. Op een speciaal ontworpen installatieplatform heeft een grote ploeg de kabels op twee meter…

Pondera aan de slag in Estland

Pondera gaat aan de slag in Estland. Voor het offshore windpark Saaremaa zetten wij onze expertise in de milieueffectrapportage in. Het windpark zal naar verwachting uit maximaal 100 turbines bestaan met een totaal vermogen van meer dan 1.000 MW. De voorbereidingen voor het Saaremaa Offshore Windpark zijn in 2015 gestart. In mei 2020 heeft de…

Ontwikkeling van offshore wind in de VS

Nu de VS zich opnieuw hebben aangesloten bij het klimaatverdrag van Parijs, zien offshore windontwikkelaars in dat land de toekomst positief tegemoet. In dit nieuwe tijdperk kunnen de VS een enorme sprong voorwaarts maken en zelf binnen afzienbare termijn voorloper worden op het gebied van offshore windenergie. Pondera’s Martijn ten Klooster schetst zijn visie op…

Blog: Offshore wind in the US

US Offshore wind take-off In the last few months, a lot has been written on the potential take-off of offshore wind in the United States. Now that the US is ‘back in the game’ and is taking up on climate change by rejoining the Paris agreement, offshore wind developers foresee a bright short term future…

Meteorologische meetcampagne in Sharjah

Voor de Sharjah Electricity, Water & Gas Authority, het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah in de Golf, zal Pondera een driejarige hightech meteorologische meetcampagne voeren. De meetcampagne wordt uitgevoerd met een klein netwerk van meteorologische stations, onder meer met bemonstering van windsnelheid en -richting, zonnestraling en uitgebreide stofmetingen. Het ontwerp is zo voorbereid dat de…

Net op zee Borssele

Sinds 2020 jaar zijn de twee hoogspanningsverbindingen Borssele Alpha en Beta in gebruik genomen. Net op zee Borssele transporteert twee keer 700 MW windenergie van het windenergiegebied Borssele op zee naar het landelijke hoogspanningsnet. In onderstaand filmpje zijn mooie beelden te zien van de aanleg van de twee platforms op zee, de zeekabels, landkabels en…

Hyunjoo versterkt Pondera’s team in Korea

Ons Koreaanse team breidt zich verder uit: Hyunjoo Moon is toegetreden tot het team van Pondera in Seoul. Hij heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van windmetingen aan diverse windturbines. Hyunjoo zal zich inzetten als ingenieur duurzame energie bij offshore windparken. Wij vertrouwen erop dat Hyunjoo een grote bijdrage zal leveren aan ons team! Klik…

Nieuw kantoor in Seoul

Op 1 september 2020 is Pondera’s nieuwe kantoor in Seoul geopend. In Korea bestaat zeer veel interesse in duurzame energie. Pondera zal haar Koreaanse klanten adviseren op het gebied van duurzame energie met de focus op offshore windenergieprojecten. Pondera heeft vanaf 2015 gespecialiseerde Europese adviesdiensten geleverd aan de Koreaanse offshore windmarkt. Pondera werkt al aan…