Commissie m.e.r.: heldere aanpak onderzoek milieueffecten windenergie op zee bij Hollandse Kust (zuid)

De Commissie mer heeft een advies gegeven t.a.v. de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het MER voor het kavelbesluit van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) dat Pondera Consult BV op dit moment opstelt.
(zie persbericht: http://www.commissiemer.nl/downloaddoc=http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p30/p3091/3091_rd_persbericht.pdf)

De Commissie m.e.r. vindt de voorgestelde aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie op zee bij Hollandse Kust te onderzoeken helder. Effecten op de natuur, landschap en scheepvaartveiligheid krijgen hiermee voldoende aandacht. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden.

Pondera voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en in nauwe samenwerking met Aveco de Bondt de opdracht uit voor het opstellen van het milieueffectraport en de passende beoordeling voor de kavels in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Dit gebeurt binnen de kaders van de raamovereenkomst van Aveco de Bondt met RWS.

Voorgestelde verkaveling windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *