Contract management en tender management

Bij de realisatie van een duurzaam energieproject zijn diverse contracten benodigd. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomsten voor grond en opstalrechten, de netaansluiting en de samenwerking met verschillende partijen. Dit kunnen realiserende partijen zijn, zoals aannemers en leveranciers, maar ook afnemers van de duurzaam geproduceerde energie. Pondera kan u bij elk gewenst contract adviseren en het proces van de totstandkoming of het beheer van een contract voor u begeleiden.

Een voorbeeld hiervan is het selecteren van de beste partijen voor de realisatie van uw project. Het kan daarbij gaan om de beste leverancier van duurzame energiesystemen zoals windturbines of zonne-energie installaties. Een ander voorbeeld is de selectie van de meest geschikte aannemer voor de uitvoering van alle benodigde civiele- en elektrotechnische werkzaamheden (Balance of Plant) en de netaansluiting. Dit proces verloopt meestal via een competitieve selectie, waarbij de nadruk ligt op het herkennen, verkleinen én beheersen van de aanwezige projectrisico’s. Het doel van dit selectieproces is om te borgen dat de klant de beste contractvoorwaarden en -garanties krijgt.

Voor grote bedrijven, zoals nutsbedrijven, omvat dit selectieproces een wettelijk vereiste aanbesteding of tender. In deze gevallen is het op de juiste wijze toepassen van de tenderregelgeving erg belangrijk om tot een onbetwistbare overeenkomst te komen met de geselecteerde leverancier. Voor kleinere bedrijven, of voor projecten met een kleine omvang, zijn minder omvangrijke procedures mogelijk. Pondera kan u over verschillende inkoopstrategieën adviseren en vervolgens deze strategie voor u uitvoeren.

Pondera kan volledige EPC (Engineering, Procurement and Construction) aanbestedingen voor u op de markt zetten, en ook de individuele onderdelen hiervan. Wij maken samen met u de keuze of de leverantie en de uitvoering van het werk wordt opgeknipt in verschillende werkpakketten (multi-contracting) of dat het werk zoveel als mogelijk bij één partij wordt neergelegd (single-contract). Deze keuze bepaalt ook de inspanning die nodig is bij het projectmanagement (de interface-risico’s moeten worden beheerst) en de risicotoewijzing.

Ook tijdens de contracteringsfase beheert Pondera de Business Case om de onderhandelingsresultaten te volgen. Hierdoor kan de meest optimale- en rendabele configuratie van uw duurzame energiesysteem worden geborgd.

Pondera Consult biedt gedetailleerde en in de praktijk verkregen kennis van relevante contractvormen zoals FIDIC, UaV-GC en andere contractstructuren. Onze vroege betrokkenheid bij veel duurzame energieprojecten geeft ons inzicht in de aanwezige projectrisico’s, waardoor wij deze goed kunnen reduceren of, indien dit niet mogelijk is, beschrijven en toekennen in de contracten. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij goed omschrijven welke werkzaamheden nodig zijn om uw project tot een succes te maken.

Na de selectie van de leverancier kan Pondera Consult optreden als contractmanager van de afgesloten contracten en houden wij de leverancier aan de contractuele afspraken.