Definitieve vergunning offshore windpark Q4 West verleend

Pondera Consult feliciteert Eneco Wind b.v. met haar definitieve vergunning voor het offshore windpark Q4 West. Op 31 oktober heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu besloten de vergunning voor het offshore windpark Q4-West definitief  te verlenen. Dit besluit en bijbehorende stukken liggen nog enige weken ter inzage en zijn te bekijken via deze link.  Het milieueffectrapport en de vergunningaanvraag voor Windpark Q4 West zijn door Pondera Consult verzorgd.

Bergen aan Zee Q4 West