Definitieve vergunningen Windpark Wieringermeer

De drie partijen die tezamen Windpark Wieringermeer ontwikkelen (Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer) hebben definitieve vergunningen gekregen voor de plannen voor 99 windturbines in de Wieringermeerpolder.

Ook het Rijksinpassingsplan is vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan het windpark. Met deze stap is het windpark weer een stukje dichter bij realisatie gekomen. Pondera Consult heeft het MER, de benodigde inhoudelijke onderzoeken en de vergunningaanvragen voor het windpark verzorgd.

Wieringermeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *