Vanzelfsprekend wilt u voor uw windproject de beste windturbinefabrikant en aannemer selecteren en voor de realisatie van uw zonneveld wilt u natuurlijk de beste installateur. Het houden van een aanbesteding kan u helpen om de juiste partij te vinden.

Nadat de aanbestedingsstrategie bepaald is, zijn de voorbereiding en het begeleiden van de aanbesteding, ook wel tender genoemd, cruciaal om het maximale uit de markt te halen. Voor de voorbereiding van de aanbesteding kunt u denken aan de volgende stappen:

 • polsen van interesse bij de marktpartijen
 • opstellen van een aanbestedingsleidraad waarmee het voor alle partijen duidelijk wordt hoe het aanbestedingsproces eruitziet
 • definiëren van de scope, bijvoorbeeld door het opstellen van Employer’s Requirements
 • de commerciële uitgangspunten, zoals het opstellen van bijzondere voorwaarden (Particular Conditions)
 • uitnodigen van de partijen voor de aanbesteding

Na de start van de aanbesteding voor zon- en windprojecten zijn er aantal stappen te zetten die globaal gezien het volgende inhouden:

 • beantwoorden van vragen vanuit de uitgenodigde partijen over de scope van het project, beschikbare informatie of het aanbestedingsproces
 • beoordelen en vergelijken van de initiële aanbiedingen
 • houden van zogenaamde clarification meetings met de aanbieders voor verduidelijking en aanscherping/ verbetering van hun aanbieding
 • beoordelen van de definitieve aanbiedingen en kiezen voor een preferred supplier

Nadat u een preferred supplier heeft gekozen is de laatste stap de zogenaamde contracting. Dit omvat het volgende:

 • contractonderhandelingen voeren met de geselecteerde preferred supplier op basis van bijvoorbeeld FIDC, UAV-GC of ALIB 2007;
 • sluiten van een of meerdere contracten met een goede risicoverdeling tussen de klant en de uitvoerende partij(en)

Aanbesteding zon- of windproject

Pondera kan samen met u deze stappen doorlopen voor de aanbesteding van uw zon- of windproject. Voor diverse reeds aanbesteedde zon- en windprojecten hebben wij onze expertise al ingezet. Ben u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij gaan graag met u vrijblijvend het gesprek aan.

terug naar diensten
meer informatie