Na alle voorbereidende werkzaamheden begint de realisatie van het duurzame energieproject (windenergie, zonne-energie en geothermie). Tijdens de uitvoering is het van belang om de kennis uit de voorbereiding mee te nemen en samen te brengen tijdens de realisatie. Het bouwteam van Pondera brengt haar ervaring van het voortraject mee en kan tijdens de realisatie controleren en/of bijsturen zodat het project gerealiseerd wordt zoals dat gepland is.

Bouwbegeleiding duurzaam energieproject

In de aanloop tot de realisatie zijn er veel onderzoeken gedaan, beslissingen genomen en afspraken gemaakt. Om ervoor te zorgen dat het project gebouwd wordt zoals dat is afgesproken kan Pondera haar dienst bouwbegeleiding aanbieden tijdens de bouw. Structureel kan er iemand op de bouwplaats aanwezig zijn om de voortgang te bewaken, de kwaliteit te monitoren en de veiligheid te handhaven. De bouwbegeleiding zorgt ervoor dat er een nauwe samenwerking is tussen de uitvoerende partijen en de opdrachtgever. De bouwbegeleiding zijn dan ook de ogen en oren van de Directievoerder en Contractmanager. Doordat de collega’s van Pondera nauw betrokken zijn bij de voorbereiding van duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld bij wind- en zonne-energie projecten) is het voor ons mogelijk om specialistische kennis te gebruiken om de uitvoering te stroomlijnen. Pondera kan daardoor op een breed scala ingezet worden, hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld civiel, elektrotechnisch, veiligheid, ICT, interfaces en vergunningen.

Ieder project vereist een aanpak op maat, maar werkzaamheden die Pondera bijvoorbeeld kan uitvoeren als bouwbegeleider zijn:

  • het aanspreekpunt zijn op de locatie voor de uitvoerende partijen;
  • de voortgang van de uitvoering controleren en rapporteren;
  • Tijdens uitvoering de werkzaamheden inspecteren/controleren om de kwaliteit te waarborgen en vast te leggen;
  • beoordelen van validatie/verificatie plannen;
  • beoordelen van veiligheid- en/of werkplannen;
  • veiligheid controleren en handhaven;
  • beoordelen van as-built dossiers.

Om de juiste oplossing voor uw project te verzorgen denken wij graag met u mee. Neem voor vragen of een specifiek voorstel contact met ons op.

terug naar diensten
meer informatie