Business case

Als onderdeel van onze dienstverlening bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten (windenergie, zonne-energie en geothermie) brengt Pondera de financiële aspecten van projecten in kaart. We spreken dan over de zogeheten business case. De business case speelt een belangrijke rol in verschillende fases tijdens de ontwikkeling van het project.

Financiële haalbaarheid wind- of zonnepark

Het belang van de business case begint al in de voorfase van de planvorming van een wind- of zonnepark. Met een business case bepalen wij de financiële haalbaarheid van het plan. Hiervoor gebruiken wij de uitkomsten en afwegingen die voortkomen uit de ruimtelijke haalbaarheidsstudie. Het doel hiermee is om te bepalen of het project in de planvormingsfase financieel gezien voldoende haalbaar wordt geacht om het ontwikkeltraject voort te zetten.

Pondera biedt naast het onderzoek naar financiële haalbaarheid in de planfase ook ondersteuning bij de business case voor de Subsidieaanvraag (SDE) en ook tijdens de contractering en financiering. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een second opinion of due diligence onderzoek uit te voeren met betrekking tot de financiële haalbaarheid van uw project. Het uitvoeren van een financiële haalbaarheidsstudie kan Pondera uiteraard ook aanbieden als afzonderlijke dienstverlening zonder een ruimtelijke haalbaarheidsstudie.

Ben u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij gaan graag met u vrijblijvend het gesprek aan.