Nadat u een fabrikant, aannemer of installateur hebt geselecteerd voor uw duurzame energieproject zoals windenergie, zonne-energie installaties of geothermie), sluit u een contract met deze partij. Hierin komt u overeen wat zij u gaan leveren en voor welke prijs.

Maar hoe zorgt u nu dat alles wat u overeengekomen bent ook daadwerkelijk wordt nageleefd? Hiervoor is contractmanagement van belang. Dit houdt globaal gezien het volgende in:

  • grip houden op de voortgang van de gecontracteerde partijen;
  • risico gestuurd toetsen uitvoeren op het ontwerpproces, raakvlakken, uitvoeringsmethodiek, etc.;
  • naleving van het contract en gemaakte afspraken controleren;
  • rechtmatigheid van contractwijzigingen en meerwerk-claims beoordelen;
  • optreden als gesprekspartner van zowel de klant als uitvoerende partijen;
  • contractuele discussies begeleiden;
  • samenwerking stimuleren tussen de klant, leveranciers, fabrikanten en installateurs.

Pondera heeft jarenlange ervaring in het beheersen van contracten van grootschalige uitvoeringsprojecten voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast kan Pondera u bij elk gewenst contract adviseren en begeleiden. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wij gaan graag met u vrijblijvend het gesprek aan.

terug naar diensten
meer informatie