Uw duurzame energieproject (windenergie, zonne-energie en geothermie) verliest zijn waarde als tijdens de uitvoering niemand controleert of u krijgt wat is afgesproken. Pondera kan u hierin ontzorgen. In de rol van directievoerder zorgen wij, namens u als opdrachtgever, voor het actief aansturen van uw projecten.

Vanaf het ondertekenen van de contracten tot en met de oplevering. Hierbij controleren wij of voorwaarden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, vergunningen, communicatie, betalingsvoorwaarden, etc. wordt voldaan. Indien de leverancier/aannemer niet aan de voorwaarden voldoet, conform de procedures zoals deze onderdeel vormen van het contract, nemen wij passende actie.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren als directievoerder zijn:

 • informeren en adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot (financiële) verplichtingen aan en rechten van de aannemers en (windturbine) leverancier (bankgaranties, termijnbetalingen, claims);
 • voorbereiden en verzorgen communicatie naar de aannemers en (windturbine-)leverancier conform de richtlijnen zoals afgesproken in het contract;
 • beoordelen van het ontwerp van de contractor. Een en ander conform de beschrijving in het programma van eisen en de contractvoorwaarden;
 • fabrieks acceptatie testen (FAT / Factory Assessment Testing);
 • locatie acceptatie testen (SAT / Site Acceptance Testing);
 • periodieke bouwvergaderingen met de aannemers en (windturbine) leverancier;
 • kwaliteitstoezicht tijdens de constructiefase inclusief auditing (QA/QC) in nauwe samenwerking met de site manager;
 • begeleiden opleveringsprocedures zoals Tests on Completion, Tests after Completion en Employers Taking Over;
 • beoordelen en fiatteren of afwijzen termijnfacturen;
 • beoordelen as built dossier;
 • optioneel: veiligheid- en gezondheids- (HSE) management, toezicht en auditing;
 • optioneel: vergunning management.
terug naar diensten