Ecologische monitoring

Niet alle (gevalideerde) kennis die nodig is voor het goed laten verlopen van een project is op voorhand beschikbaar. Uit een milieueffectrapport kan blijken dat de noodzaak bestaat tot het opstellen en uitvoeren van een monitorings- en evaluatieprogramma (MEP). Ofwel, ecologische monitoring. Pondera is ervaren in het opstellen van een MEP en heeft bij verschillende projecten van groot tot klein een co√∂rdinerende rol gehad. Hierbij hoort ook het opleveren van een rapportage in het juiste format aan het bevoegd gezag.