Een compleet, traceerbaar en goed onderbouwd opbrengstrapport is de basis voor elk windenergieproject. De betrouwbaarheid van de resultaten van opbrengstberekeningen zijn essentieel voor het economische succes van de investeringen. 

Pondera voert haar energieopbrengsten uit volgens de gangbare methodes in ‘de industrie’. Ze identificeert mogelijke uitdagingen/belemmeringen en geeft aanbevelingen hoe hier mee om te gaan. In het beoordelingsproces wordt winddata (uit metingen of modellen) gecheckt en geanalyseerd door middel van de erkende software WAsP/WindPro. Hierin wordt een digitaal model van het plangebied gecreëerd. Dit model wordt gevalideerd door bijvoorbeeld beschikbare data over de lokale windcondities en wordt dan vervolgens onderworpen aan verdere berekeningen. Voor het modelleren van complexe gebieden kan LES software toegepast. Ook heeft Pondera uitgebreide ervaring met het bemeten en modelleren van zog-effecten, relevant voor steeds groter wordende (offshore) projecten.

Pondera brengt windpatronen in kaart en produceert fysieke flowmodellen van bepaalde windparken. Deze worden gebruikt om de optimale positie voor de windturbines te bepalen. Voor klanten die een bestaand windpark willen kopen, biedt Pondera een due diligence traject aan op de kwaliteit van externe bestaande windenergie-opbrengstrapporten.

Onze expert wind- en opbrengstbeoordelingen vallen uiteraard ook onder de Pondera-brede ISO9001-kwaliteitsstandaard en worden geaccepteerd voor financieringsdoeleinden door banken, certificeerders en overheden over de hele wereld, aangetoond door een bewezen track-record.

terug naar diensten
meer informatie