Op grond van de arbeidsomstandighedenwet heeft u als opdrachtgever de verantwoordelijkheid een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor de partijen die uw duurzame energieproject (windenergie, zonne-energie en geothermie) realiseren. Deze verantwoordelijkheid begint al voorafgaande aan de aanbesteding. Dit is namelijk het moment waarop u aan de aannemers en leveranciers kunt laten weten wat binnen het project moet worden geregeld met betrekking tot veiligheid en gezondheid voor het personeel ter plaatse.

Pondera kan voor u een VGM- / HSE-plan ontwerpfase opstellen. Het doel van dit VGM-plan is het beheren en verminderen van projectgebonden VGM-risico’s tijdens elke fase van het project. Tijdens de ontwerpfase zal u zelf, als opdrachtgever, een VGM-plan opstellen en voor de bouwfase stellen de aannemers hun eigen VGM-plannen op. De opdrachtgever draagt daarmee zorg voor de verplichte coördinatie van werkzaamheden als meerdere partijen in de uitvoeringsfase werkzaam zijn. Na gunning van de werkzaamheden dient de informatie in het VGM-plan van de ontwerpfase door de aannemers en de WTG-leverancier aangevuld tot worden tot een VGM-plan voor de bouwfase.

Indien gewenst kan Pondera ook de VGM-coördinatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden uitvoeren. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de VGM-coördinatie contractueel is geregeld.

terug naar diensten
meer informatie