Onshore

Voor windparken op land kijkt Pondera eerst naar de beschikbare fysieke ruimte voor het windpark. Waar liggen de beperkingen door omliggende woningen of installaties? Welke randvoorwaarden geeft het lokale beleid met betrekking tot landschappelijke inpassing? Hoe wordt de impact op de flora en fauna binnen de perken gehouden?

Als al deze randvoorwaarden duidelijk zijn, wordt op basis van het lokale windklimaat in combinatie met omliggende windparken en obstakels bepaald wat de optimale windturbine voor een gebied is. Vervolgens wordt voor het gekozen windturbinetype de optimale opstelling bepaald. Hierbij wordt de onderlinge windafvang (zogeffecten) tot een minimum beperkt. Dit wordt onder andere gedaan door goed rekening te houden met de overheersende windrichting. Bij het komen tot de optimale opstelling wordt ook de hoeveelheid benodigde mitigatie voor geluid en slagschaduw geminimaliseerd.

Offshore

Voor windparken op zee zijn er minder omgevingsfactoren waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het optimaliseren van de windpark lay-out. Voor offshore windparken ligt de nadruk meer op het zoveel mogelijk elektriciteit produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit gegeven wordt meestal aangeduid met de ‘Levelized Cost of Energy ‘(LCoE).

Om voor een offshore windpark tot een optimale lay-out te komen wordt begonnen met het bepalen van de ideale capaciteit van het windpark op de betreffende locatie. Andere ontwerpparameters zijn de windturbinedimensies, windparkbekabeling, veiligheidsafstanden vanaf bestaande infrastructuur. Pondera heeft diverse tools (windPRO, PyWake en GRASP) tot zijn beschikking om zogeffecten op verschillende detailniveaus uit te rekenen. Een combinatie van zogmodellen wordt aanbevolen in dergelijke analyses, die zowel industriestandaarden bevat (N.O. Jensen) als ook meer complexe CFD-simulaties.

terug naar diensten