Extreme windsnelheidsanalyse

Hoge windsnelheden vormen een bedreiging voor de integriteit van gebouwen, voornamelijk die op blootgestelde locaties zoals windturbines. Daarom moeten veiligheidsoverwegingen worden afgewogen tegen de extra kosten van ‘over-design’. Een nauwkeurige inschatting van de extreme windsnelheden is een belangrijke factor om de correcte balans te bereiken. Hiervoor kan een extreme windsnelheidsanalyse worden gebruikt.

Zowel een windbestendig design als de structurele veiligheidsbeoordeling vereisen een betrouwbare extreme windsnelheden modellering. De extreme windsnelheden kunnen betrekking hebben op een 50-jarige of zelf een 100-jarige terugkeerperiode. Wanneer er een bepaalde hoeveelheid data over de extreme windsnelheden is verkregen, kan er een statistische cumulatieve distributiefunctie worden gebruikt om de distributie status van de extreme waarden te omschrijven. Extreme windsnelheden worden vaak gebruikt om offshore windenergiegebieden te evalueren en om te bepalen wat de benodigde structurele kracht van het windturbine design moet zijn.

Onze extreme wind evaluatie is gebaseerd op data van windmetingen van een metingsstation op of dichtbij het gebied (data van 12 maanden is vereist) en in overeenstemming met IEC61400-12-1 en IEC61400-1, andere toepasselijke internationale normen, de technische richtlijnen TR6 en de laatste versie en de interne test methode BBB-PV04. De gebiedsevaluatie zal worden uitgevoerd door het toepassen van WAsP Engineering en WindPRO. De resultaten van de analyse zullen in overeenstemming zijn met de ‘Site Parameter Requirements” van de gekozen windturbine fabrikant.

Turbulentie intensiteit windpark

Om de stabiliteit van windturbines te verzekeren tijdens de gemiddelde operationele levensduur (over het algemeen 20 jaar), is een turbulentie prognose essentieel. Pondera berekent de turbulentie intensiteit in overeenstemming met DEBT en IEC richtlijnen, gebaseerd op windmetingen in het gebied (indien beschikbaar), kaartmateriaal, satelliet data, gebiedsinspecties etc. De effectieve turbulentie-intensiteit wordt beschouwd als een karakteristieke parameter van de turbulentiebelasting voor een bepaalde windparkconfiguratie op het onderzochte gebied. Dit is een erg belangrijk criterium om rekening mee te houden in het planningsproces van het windpark. De effectieve turbulentie-intensiteit bestaat uit een combinatie van omringende turbulentie en zogturbulentie. De omringende turbulentie wordt gegenereerd door de algemene windcondities in het gebied, de ruwheid van het terrein en het terreinprofiel hebben een significante invloed op de omringende turbulentie, natuurlijk in mindere mate op een offshore windpark. De zogturbulentie wordt geproduceerd door het achterliggende effect van de turbines en wordt dus bepaald door de windparkconfiguratie (aantal, rotordiameter, afstanden, etc.)

Onze turbulentie-analyse is gebaseerd op CFD analyse met de toepassing van Windsim, op data van windmetingen van een metingsstation dichtbij of in het gebied in overeenstemming met IEC61400-12-1 en IEC61400-1, andere toepasselijke internationale normen, technische richtlijnen TR6 en de laatste versie en de interne testingmethode BBB-PrV03. Indien nodig zal de gebiedsevaluatie uitgevoerd worden met additionele toepassing van WAsP Engineering en WindPRO. De resultaten van de analyse zullen in overeenstemming zijn met de “Site Parameter Requirements” van de gekozen windturbinefabrikant.

terug naar diensten
meer informatie