Omgevingsmanagement

Duurzame energieprojecten kennen een groot aantal stakeholders, ofwel belanghebbenden. Naast de initiatiefnemers van een project is er vrijwel altijd een groot aantal andere partijen actief in de omgeving. Denk hierbij aan lokale, regionale en nationale overheden, waterschappen, omgevingsdiensten, maar ook aan burgers, bedrijven, stichtingen en coöperaties en verschillende adviseurs. Omdat duurzame energie vaak een verandering in de leefomgeving teweegbrengt, ontstaat er veel interacties tussen al deze stakeholders.

Omgevingsmanagement helpt om (complexe) energieprojecten soepel te laten verlopen. De Omgevingsmanager zorgt er hierbij voor dat deze interacties en communicatie zo gestructureerd en zo goed mogelijk verloopt.

Een Omgevingsmanager is hét aanspreekpunt voor de hele omgeving, en is op de hoogte van wat er in en rond een project speelt. Voor de verschillende stakeholders is het prettig om één duidelijk aanspreekpunt te hebben. De Omgevingsmanager werkt vaak volgens een vooraf opgesteld plan dat samen met de belangrijkste stakeholders is afgestemd.