SDE opbrengstberekeningen

Subsidieaanvragen voor windenergie

De overheid stimuleert de realisatie van duurzame energie financieel met deĀ Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie.

Om de SDE-subsidie te kunnen aanvragen is een windrapport nodig. In dit rapport wordt de verwachte kilowattuurproductie en het maximumaantal vollasturen bepaald van het project waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Specifiek worden de locatiegegevens, de technische turbinespecificaties, de lokale windgegevens, de bruto energie-opbrengstberekening en een P50-waardeberekening voor de elektriciteitsproductie opgenomen. De P50-waarde betreft de verwachte nettoproductie waarbij de kans vijftig procent is dat deze gehaald wordt.

Pondera voldoet aan de gestelde criteria en heeft in het verleden veel windrapporten opgesteld die hebben geleid tot een succesvolle SDE-aanvraag.

Voor meer informatie:

Wouter Pustjens

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Wouter Pustjens