SDE opbrengstberekeningen

Subsidieaanvragen voor windenergie

De overheid stimuleert de realisatie van duurzame energie financieel met de Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie. Deze regeling is van toepassing op verschillende categorieën van duurzame energie, waaronder wind- en zonne-energie.

Voor windenergie zijn er verschillende categorieën:

  • wind op land;
  • wind op verbindende waterkeringen;
  • wind op land één op één vervanging;
  • wind in meer;
  • wind op land overgangsregeling.

Binnen de eerste categorieën bestaat tevens een winddifferentiatie, ofwel de subsidiehoogte is mede gebaseerd op de windsnelheid op de projectlocatie. Het maximumbedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is afhankelijk van de gemeente waarin het project wordt gerealiseerd. Projecten in gemeenten met een hogere windsnelheid (dus een betere energieopbrengst) krijgen een lager subsidiebedrag dan locaties met een lagere windsnelheid.

Om de SDE-subsidie te kunnen aanvragen is een windrapport nodig. In dit rapport wordt de verwachte kilowattuurproductie en het maximumaantal vollasturen bepaald van het project waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Specifiek worden de locatiegegevens, de technische turbinespecificaties, de lokale windgegevens, de bruto energie-opbrengstberekening en een P50-waardeberekening voor de elektriciteitsproductie opgenomen. De P50-waarde betreft de verwachte nettoproductie waarbij de kans vijftig procent is dat deze gehaald wordt.

Pondera voldoet aan de gestelde criteria en heeft in het verleden dergelijke rapportages opgesteld in opdracht van initiatiefnemers, gemeenten, provincies en financiële instellingen.

Voor meer informatie:

Wouter Pustjens

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Wouter Pustjens