In grote en complexe duurzame energieprojecten is goede communicatie van groot belang. Projecten kunnen lang duren en kennen verschillende fasen waarin bepaalde mijlpalen worden bereikt. Binnen een project zijn vaak veel verschillende partijen actief, zoals de initiatiefnemer, adviseurs en overheden. Daarnaast is ook de omgeving op zoek naar informatie over het project zelf of over de locatie en tijden van bijeenkomsten. Het zijn vaak complexe projecten die verandering veroorzaken en waarbij veel nieuwe informatie komt kijken. Dit kan soms leiden tot onduidelijkheid, zorgen of soms zelfs tot boosheid. Daarom is projectcommunicatie van groot belang.

Voor het juist informeren van alle stakeholders is goede projectcommunicatie een voorwaarde. Door van tevoren na te denken over communicatiemomenten en de verschillende partijen en hun informatiebehoefte in kaart te brengen, kan het communicatieproces worden gestroomlijnd. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de omgevingsmanager, de initiatiefnemers en de lokale overheden.

terug naar diensten
meer informatie