Een PPA, de afkorting voor  ‘Power Purchase Agreement’, is een veelgebruikte term voor de terugleveringsovereenkomst voor de energieproductie van een duurzame energie-installatie. Alle voorwaarden omtrent de verkoop van de geproduceerde groene elektriciteit aan de energieleverancier worden middels dit contract geregeld. Naast een vergoeding voor de kilowatturen worden in dit contract ook afspraken gemaakt over de prijs van de Garanties van Oorsprong (GvO’s).

De kostprijzen voor duurzame energietechnologieën zijn de afgelopen jaren gedaald, waardoor het bijbehorende basisbedrag in de SDE-regeling ook ieder jaar een dalende trend toont. Voor exploitanten en initiatiefnemers betekent dit automatisch een lagere bijdrage van de RVO en hiermee worden de inkomsten uit de zogeheten PPA steeds belangrijker in de business case. De Power Purchase Agreement is daarmee een belangrijk onderdeel van de financiering en het behalen van Financial Close van een duurzaam energieproject.

Afsluiten stroomcontract

Pondera ondersteunt exploitanten en initiatiefnemers in het uitvragen, onderhandelen en afsluiten van een PPA. Hierin stemmen wij onze dienstverlening graag af op de behoefte van de klant. Voorbeelden van deze dienstverlening zijn:

  • doorlichten van de huidige of nieuwe PPA (second opinion);
  • toetsen van uitwerking PPA in business case;
  • begeleiding in de contract uitvraag/tenderproces;
  • verzorgen van aanbesteding PPA;
  • onderhandelen voorwaarden ;
  • uitwerken stroomcontract met leverancier op basis van uitkomst onderhandelingen.

Heeft u vragen over PPA’s of Garanties van Oorsprong of zoekt u begeleiding bij uw zoektocht naar een geschikte PPA voor uw duurzame energieproject? Wij helpen u graag verder.

terug naar diensten
meer informatie