Pondera heeft uitgebreide ervaring met het succesvol aanvragen van SDE en SDE+ subsidie en het daarvoor opstellen en aanleveren van de wettelijk benodigde documentatie zoals vergunningen, haalbaarheidsstudies en (wind)rapporten. Dat doen wij met een praktische insteek gericht op het resultaat dat u wenst te realiseren.

SDE-subsidie

Ook voor de SDE subsidie aanvragen is de business case van belang. Door middel van de exploitatieberekening en de haalbaarheidsstudie kan er aan RVO worden aangetoond dat het project financieel haalbaar is. Deze exploitatieberekening en haalbaarheidsstudie is altijd onderdeel van onze dienstverlening bij het aanvragen van SDE-subsidie.

Heeft u vragen over de SDE-regeling of wenst u begeleiding bij het aanvragen van SDE-subsidie? Wij helpen u graag verder.

terug naar diensten
meer informatie