Pondera heeft uitgebreide ervaring met alle aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een duurzame energieproject (windenergie, zonne-energie en geothermie). Of het nu gaat om het ontwerp, de procedures, de vergunningen,  SDE+ subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld grote windparken, de noodzakelijke contracten, de business case en projectfinanciering of de uitvoeringsaspecten van duurzame energieprojecten.

Deze kennis zetten wij graag in om als onafhankelijk specialist financiers, klanten of kopers inzicht te geven in de status van een project en zekerheid te geven over alle onderdelen van het project. Uiteraard doen wij dit alleen voor projecten waar Pondera zelf geen betrokkenheid bij heeft (gehad) om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Uitvoering Due Diligence

Bij dit proces, dat ook wel technische Due Diligence of boekenonderzoek genoemd wordt, onderzoekt Pondera welke risico’s aanwezig zijn in een project, hoe deze risico’s worden beheerst en hoe groot het restrisico is dat aanwezig is in het project. Vanwege de grote diversiteit aan onderwerpen (ontwerp, vergunningen, subsidies, contracten, business case en financiering) worden bij dit proces verschillende specialisten ingezet. Afhankelijk van de wensen van de klant zullen wij de bevindingen in een rapportage of information memorandum aan u opleveren.

terug naar diensten