Tijdens de project(her-)financiering is zekerheid over een project van belang. Financiers, ontwikkelaars, kopers en/of verkopers willen graag inzicht in de potentiële risico’s van een project. Dit gaat niet alleen om financiële of contractuele aspecten, maar ook over publiekrechtelijke voorwaarden. Denk daarbij aan vragen als: Is er voldaan aan alle wet- en regelgeving? Zijn alle benodigde vergunningen en toestemmingen verleend om te kunnen bouwen en exploiteren? Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de verleende vergunningen?

Pondera heeft uitgebreide kennis van de benodigde procedures en vergunningen in relatie tot de bouw en exploitatie van wind- en zonne-energieprojecten. Met het uitvoeren van een vergunningen Due Diligence kan Pondera inzicht bieden in de status van een project en alle onderdelen daarvan. Hierbij stellen we een analyserapport (een zogenaamd red flag report) op, waarin de benodigde vergunningen worden beschreven en een lijst met belangrijke risico’s en voorwaarden voor het project is opgenomen. Hieruit valt voor een potentiële koper snel af te leiden of de vergunningen in orde zijn en welke voorwaarden mogelijk tot kosten of risico’s leiden in de uitvoering en exploitatie. Uiteraard kan Pondera vervolgens ook ondersteunen bij het oplossen van deze punten.

terug naar diensten
meer informatie