Hernieuwbare energieprojecten worden met enige regelmaat geheel of gedeeltelijk verkocht in verschillende faseringen. Pondera verzorgt en/of begeleidt aan- en verkooptrajecten van (duurzame) energieprojecten. Er zijn verschillende opties voor verkoop en aankoop. Alle opties hebben strategische, financiële en fiscale consequenties afhankelijk van de bedrijfsvorm, (gesloten) overeenkomsten en wensen ten aanzien van de grondrechten. Pondera kan u hierin adviseren en kan desgewenst het gehele proces coördineren, eventueel in nauwe samenwerking met juristen, accountants en fiscalisten.

Een typisch verkooptraject bestaat onder meer uit:

 • informatieverzameling (contracten, rechten, e.d.)
 • Due Diligence van de ontvangen informatie en opzetten dataroom
 • uitnodigen van geïnteresseerde partijen of het gericht adverteren
 • afsluiten van geheimhoudingsovereenkomsten (Non Disclosure Agreements)
 • opstellen en verzorgen van een Information Memorandum ofwel een verkoopbrochure (afhankelijk van de omvang van het project)
 • eigen waardebepalingen
 • overzicht technische en procedurele randvoorwaarden
 • selecteren van partijen
 • beantwoorden van vragen van geïnteresseerde partijen
 • onderhandelingen;
 • ondersteuning juridische overdracht
terug naar diensten
meer informatie