Pondera kan de meest efficiënte windmeetstrategie voor uw locatie bepalen. We zullen vanaf het begin van het project met u samenwerken om de benadering van de windsnelheid ter plaatse zo nauwkeurig mogelijk te doen. Dat kunnen we doen op basis van windmetingen, bijvoorbeeld op basis van bestaande metingen uit het gebied of de SCADA-data van bestaande windturbines. Daarnaast maken we gebruik van meteorologische meetmasten (met masten), LiDAR (windmetingen met behulp van laserstralen), of een combinatie van deze middelen. Het is onze vaste overtuiging dat door het slim combineren van bestaande en nieuwe windmetingen onzekerheden in de energieopbrengstberekeningen over het algemeen aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Pondera werkt met verschillende technologieën om deze reducties te realiseren. Als u meer wilt weten over de verschillende technologieën, kijk dan hieronder.

We bieden sommige van deze diensten aan in samenwerking met Oldbaum Services Ltd., specifiek de scanning LiDAR metingen.

Kwaliteitsbewaking

Pondera werkt merkonafhankelijk en stelt altijd de meest geschikte eersteklas meetinstrumenten voor uw project voor. Onze campagnes, rapportages en berekeningsresultaten worden wereldwijd als betaalbaar beschouwd (bankable) en zijn onderworpen aan ons ISO9001-certificaat. We ontwerpen campagnes in lijn met IEC61400-12-1 (2017) en relevante MEASNET-richtlijnen en werken altijd met gekalibreerde meetinstrumenten. Voor verschillende regio’s werken we samen met lokale partners bij het uitvoeren van meetcampagnes. Kwaliteitsbewaking en -controle vindt plaats op ons Nederlandse kantoor.

Diensten

Op het gebied van windmetingen bieden wij de volgende diensten aan:

  • Strategie-ontwerp (windmeetplan)
  • Campagnespecificatie en meetinstrumentenselectie
  • LiDAR / meetinstrumentverificatie
  • Ondersteuning bij evt. contractering en aankoop van meetinstrumenten
  • Installatiebewaking en inbedrijfstelling (klant-vertegenwoordiger)
  • Op afstand monitoren
  • Datakwaliteitscontrole en rapportage
  • Volledige meteorologische en / of metocean-evaluatierapporten
  • Due diligence campagne / meetinstrument-ontwerp

Aanvullende informatie over LiDAR

Een wind-LiDAR is een meetinstrument dat een laser gebruikt om de karakteristieken van de wind te meten. LiDAR’s worden in verschillende rollen toegepast, afhankelijk van de locatie en de meetvereisten.

Het meest voorkomende gebruik is dat van een op de grond geïnstalleerde, verticaal metende LiDAR. LiDAR-windmetingen bieden betrouwbare gegevens, zijn traceerbaar en flexibel in gebruik. In die zin is het vergelijkbaar met de nauwkeurigheid van MEASNET-gekalibreerde met masten. Het grote voordeel van LiDAR ten opzichte van een met mast is dat de meetapparatuur weinig ruimte inneemt en onopvallend is, de installatie niet vergunningplichtig is en gedurende een meetcampagne gemakkelijk over een (groter of complex) terrein verplaatst kan worden. Het voordeel hiervan is dat de wind op verschillende plaatsen binnen het projectgebied kan worden gemeten. Dit biedt grote voordelen ten opzichte van metingen met een met mast.

Een ander belangrijk voordeel van LiDAR-metingen is de mogelijkheid om met zekerheid te meten tot 200 à 300 m boven het maaiveld. Met dergelijke metingen kan de wind over het gehele rotorgebied van de windturbine worden gemeten.

Pondera heeft ervaring met meetcampagnes zowel onshore als offshore (drijvende LiDAR). We hebben een aantal LiDAR’s te huur, maar kunnen ook uw LiDAR voor u beheren als onderdeel van uw projectenportfolio. Om de hoogste nauwkeurigheid te bereiken, raden we aan om de gebruikte apparatuur met enige regelmaat te kalibreren aan de hand van een beproefde, IEC-conforme met mast. Ook dit kunnen we voor u verzorgen.

Floating LiDAR

Net als de versie op het land, kan de boei-gemonteerde LiDAR wind in verticale richting meten en cruciale site-informatie over uw offshore-site verstrekken. Naast de wind en andere meteorologische parameters, kunnen ook oceanografische parameters zoals golfhoogte, stroming, waterdiepte en andere factoren die cruciaal zijn voor het ontwerp van offshore constructies (funderingen, erosiebescherming, onderstation, bekabeling) gemeten worden.

Pondera biedt een breed scala aan diensten en heeft kennis over het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van een dergelijke campagne. Pondera werkt samen met experts op het gebied van modellering en meettechniek om de kwaliteit te helpen controleren van elke op drijvende LiDAR gebaseerde campagne.

Scanning LiDAR

Net als bij de verticale versie, kan de Scanning LiDAR de windsnelheid en -richting meten, maar deze beweegt de scankop over een reeks azimuthoeken terwijl de elevatiehoek vast is. De scanning LiDAR is met name handig om windsnelheids- en richtingsgradiënten te bepalen op moeilijk bereikbare locaties, bijv. nearshore windturbineparken in ontwikkeling. In combinatie met onshore ‘verificatie’ bronnen zoals een meetmast of verticale LiDAR, kan Scanning LiDAR een kosteneffectieve oplossing zijn als een drijvende LiDAR-campagne te moeilijk of te duur is. Pondera kan u adviseren over het gebruik van Scanning LiDAR in uw meetstrategie en zal voor de uitvoering samenwerken met Oldbaum Services Ltd.

Nacelle-mounted

Gericht op het oplossen van inefficiënties in de werking van windturbines in termen van bijvoorbeeld suboptimale aanstroomhoek, is op nacelle-mounted LiDAR een optie. Bovenop de gondel van bestaande windparken waar inefficiënties worden vermoed, kan een nacelle-mounted LiDAR worden geïnstalleerd.  Daarnaast zijn ze ook ontworpen om permanent te worden opgenomen op locaties waar vaste, grondgebonden bronnen van onafhankelijke windsnelheden voor productieverificatie onmogelijk zijn (zoals op offshore-locaties).

Pondera kan u adviseren over het gebruik van nacelle-mounted LiDAR in uw meetstrategie en kan op verzoek een meetcampagne ontwerpen en uitvoeren.

Met mast

Voor sommige locaties is het gebruik van een meteorologische meetmast of (met mast) echter meer adequaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties waar turbulentie naar verwachting een kritiek item zal zijn, maar ook voor projecten waar langdurige metingen worden verwacht, zoals de productieverificatie van een bestaand of nog te bouwen windpark. Met masten zijn ook cruciaal bij vermogenscurve-verificaties volgens de toepasselijke IEC-norm (IEC61400-12-2).

Pondera kan het hele met mast ‘proces’ voor u beheren, in samenwerking met lokale partners. Van de locatieselectie en de vergunningaanvraag tot en met het conceptuele ontwerp en instrumentspecificatie, contractering, de bouwbegeleiding en inbedrijfstelling en de gegevensverwerking en rapportage. Het eindresultaat: een operationele getuide met mast of vrijstaande toren tot een hoogte van 180 m.

terug naar diensten

Operationeel Specialist Metingen