Due diligence

In het kader van de (her)financiering van windmolenparken en ver- en aankoop voert Pondera Consult due diligence uit of bereidt deze voor. Het doel hiervan is financierders, klanten of kopers inzicht te geven in de status van een project en zekerheid te geven over alle onderdelen van het project. Het opstellen van een information memoradum is hier vaak onderdeel van.