Due diligence

Pondera Consult heeft ruime ervaring met het uitvoeren (technische) Due Diligences, heeft verschillende m.e.r. procedures, vergunningen en SDE+ aanvragen voor (grote) windparken begeleid en uitgevoerd, en is bekend met projectfinanciering en uitvoering voor windprojecten. Met deze ervaring biedt Pondera Consult, voor het (her)financieren, het uitvoeren van een Due Diligence-onderzoek aan. Het doel hiervan is financierders, klanten of kopers inzicht te geven in de status van een project en zekerheid te geven over alle onderdelen van het project. Het opstellen van een information memorandum of analyserapport is hier vaak onderdeel van.